VVD wil duidelijk beleid Entree Hoogezand

De VVD roept het college op om een doeltreffender beleid te voeren ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in de entree van Hoogezand.

De gemeente wil het oude bedrijventerrein aan de kop van Hoogezand-Noord vernieuwen en ontwikkelen tot een aantrekkelijk leefgebied voor wonen, werken en ontspannen. De gemeente streeft hierbij naar een geleidelijke gebiedsontwikkeling waarin er wordt ingezet op maatwerk en participatie. Zo zal de gemeente geen enkele ondernemer verplichten om op een bepaalde datum te verhuizen of te stoppen met ondernemen.

De VVD roept het college op om slagvaardiger te handelen en een helder beleid te voeren. Het beleid biedt de ondernemers de ruimte om te blijven, waardoor het risico ontstaat dat het ontwikkelingsplan een langdurig en onnodig duur traject wordt. Anderzijds leidt de onduidelijkheid vanuit het college tot grote onzekerheid bij de ondernemers, waarbij het belangrijkste punt is dat er nog geen uitzicht is op een nieuw bedrijventerrein waar deze bedrijven zich naartoe kunnen verplaatsen. Ook is de tijdlijn onduidelijk en wordt de communicatie soms niet als voldoende goed ervaren. Deze onzekerheid leidt ertoe dat de ondernemers de nodige investeringen voor bedrijfsvoering en verduurzaming nu niet durven te maken.

Het beleid van geleidelijkheid en vrijwilligheid moet dus anders volgens de VVD. Doe het goed of doe het niet.

 

 

Deel naar jouw media!