Wethouder opent project ‘De Bloementuin’

Woensdag 29 maart om 13.00 uur heeft wethouder Erik Drenth samen met negen kinderen de nieuwe peuter- en kleutergroep ‘De Bloementuin’ in peuterspeelzaal ’t Kwetternest in Muntendam geopend. Samen hebben zij bloembollen geplant. De Bloementuin is een proefproject voor onder meer extra taalstimulering van peuters en kleuters in het dorp.

Vanaf maart tot de zomer komt een klein groepje peuters en kleuters van Stichting KaKa, OBS Menterhorn en CBS de Parel twee keer per week extra samen. Zij krijgen spelenderwijs extra begeleiding en ondersteuning om taalachterstand zo vroeg mogelijk aan te pakken. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen deskundige begeleiding om de aanpak zo krachtig mogelijk te maken. Na dit project wordt bekeken of en hoe nog meer kinderen van dit aanbod gebruik kunnen maken.

Erna Damhof, innovatieleider, nam het woord bij de feestelijke opening: ‘Het heeft best een lange tijd geduurd, maar het is nu echt van start gegaan, waar we ongelofelijk trots op zijn’. Per 1 maart is het project begonnen, maar woensdag 29 maart was de officiële opening samen met de kinderen en alle betrokkenen. ‘Een feestelijke opening is altijd belangrijk, omdat we daar ook in willen laten zien hoe mooi het is en hoe trots we zijn op datgeen dat we tot stand hebben gebracht’, vertelt Erna Damhof. Het project is een samenwerking van verschillende partijen, allemaal in het belang van het jonge kind in Muntendam.

Ellen van der Veen, spraak- en taalspecialist, legt uit waarom het zo belangrijk is om juist bij deze jonge doelgroep hier aandacht aan te besteden: ‘Er zijn vaak kinderen die in een grote kring zitten in de kleuterklas, maar die eigenlijk niet mee doen, omdat ze heel weinig taal begrijpen. Die kinderen komen in een negatieve spiraal terecht, want ze kunnen niet meedenken en niet meepraten, dus dan doen ze ook niet mee. Dat proberen we eigenlijk te doorbreken, door te kijken welke vaardigheden de kinderen (meer) nodig hebben om het uiteindelijk in de kleuterklas goed te doen’. Het streven is dan ook, dat kleuters het onderwijs op de basisschool goed kunnen volgen.

Het proefproject ‘De Bloementuin’ wordt betaald door de gemeente Midden-Groningen, Tijd voor Toekomst en Regiodeal Oost-Groningen.

 

 

 

Deel naar jouw media!