Uithuizen: één organisatie voor uitvoering participatiewet

Vandaag (donderdag 29 september) zijn het werkleerbedrijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoogeland en
Werkplein Noord-Groningen verder als één uitvoeringsorganisatie. Samen geven zij uitvoering aan de
Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en spelen zij zo efficiënt en
effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen. Als
formele aftrap onthulden de BMWE-burgemeesters in de middag, bij het Ability-pand in Uithuizen, het
nieuwe logo van de uitvoeringsorganisatie.

Slagvaardiger
Door het samengaan kunnen de opgaven in de Participatiewet slagvaardiger worden opgepakt. Achter de
schermen wordt al langere tijd gewerkt volgens deze nieuwe organisatiestructuur. De werkcoaches en
consulenten op het werkplein en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe den Hoorn zetten zich samen in om
mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als
er geen mogelijkheden zijn bij werkgevers, dan eerst binnen het werkleerbedrijf van de uitvoeringsorganisatie
zelf. De nieuwe organisatie blijft zoeken naar verdergaande samenwerkings- en organisatievormen met het
bedrijfsleven en de overheid, ook buiten de eigen regio. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan het realiseren
van de Afspraakbanen. Een gezamenlijke actieve werkgeversbenadering is hierbij onmisbaar. Daarnaast heeft
de uitvoeringsorganisatie een belangrijke taak om te zorgen voor inwoners, die afhankelijk zijn van een
uitkering., zoals de bijstandsverlening en de uitvoering van het minima- en armoedebeleid.

Op maat dienstverlening aan werkzoekenden
De werkzoekende uitkeringsgerechtigden hebben een eigen verantwoordelijkheid om langs de kortste weg
werk te vinden. Wel wordt goed bekeken welke extra begeleiding werkzoekenden nodig hebben om verder te
komen. Het wordt dus meer maatwerk. Daarnaast wordt binnen het sociaal domein nadrukkelijk de
samenwerking gezocht vanuit de gedachte: één gezin, één plan, één regisseur. Deze samenwerking is nodig en
sluit aan bij de gemeentelijke opdracht, binnen het Sociaal Domein, waar de Wet maatschappelijke
ondersteuning en de Jeugdzorg ook onder vallen om de dienstverlening op elkaar af te stemmen. Voor
werkzoekenden blijft het Werkplein in Winsum de eerste ingang. De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft,
valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong.

 

Onderstaand een reactie van Sandra Herkströter, voorzitter gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen over de uitvoering:

https://soundcloud.com/regiomedia/een-organisatie-voor-uitvoering-participatiewet-in-bmwe-gemeenten

 

Sandra Herkströter, voorzitter gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Sandra Herkströter, voorzitter gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

_dsc0164 _dsc0165

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl