Alliantie geeft voorlichting

Donderdag hield de ‘Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden Midden-Groningen’, een samenwerking van meerdere partijen, een bijeenkomst in het kantoor van Humanitas Midden-Groningen aan de Troelstralaan in Hoogezand. Voor die bijeenkomst waren diverse organisaties uit Midden-Groningen en gemeenten in de regio uitgenodigd om informatie te krijgen over wat de ‘Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden’ is, ook gaven deelnemers van de Alliantie informatie over wat hun werk inhoudt en hoe men gebruik kan maken van hun kennis en expertise over het voorkomen van financieel misbruik van ouderen.

De Alliantie Midden-Groningen is al sinds 2019 actief en dit is de tweede keer dat men naar buiten treedt. De deelnemers willen de Alliantie zichtbaar naar de buitenwereld maken en ook dat zij door hun onderlinge contacten een informatiebron kunnen zijn voor mensen die problemen zien over financieel misbruik van ouderen of in een organisatie werken die financieel misbruik kan voorkomen. Zo werd door notaris Koster en notaris De Poel verteld over welke mogelijkheden er zijn om misbruik te voorkomen door het gebruik van een levenstestament. Mevrouw Van den Clooster vertelde over het toezicht erop. Mevrouw Oosterhuis en de heer Swart vertelden over de mogelijkheden van het regelen van bankzaken, maar ook over het misbruik hiervan. Bewindvoerders mevrouw Rolf van Meijer en de heer Kappen van Masis vertelden over het toepassen van bewind, mentorschap en het onder curatele stellen. Tot slot gaf mevrouw Beijer van Veilig Thuis Groningen aan wat Veilig thuis kan betekenen. De heer Kolk van Humanitas vertelde over hoe om te gaan met vrijwilligers, die financieel misbruik signaleren omdat ze mantelzorger zijn bij een oudere.

De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 30 personen van verschillende organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd de nieuwe sticker gepresenteerd, die de deelnemers aan de Alliantie Midden-Groningen op hun ruit van hun onderkomen kunnen aanbrengen en daarmee de bezoekers duidelijk maken dat men bij vragen over financieel misbruik van ouderen bij hen terecht kan.

Door hun onderlinge verbondenheid van de deelnemende organisaties binnen de Alliantie weet men aan de hand van de vraag waar men naar toe moet verwijzen om meer informatie te krijgen of ook hoe te handelen bij een geconstateerde vorm van financieel misbruik. De deelnemers aan de Alliantie zijn tevens bezig een folder te maken en streven ook naar één telefoonnummer in Midden-Groningen om een melding te doen of vragen te stellen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl