Appingedam: taalhuizen geopend voor aanpak laaggeletterdheid

Op vrijdag 16 december 2016 zijn de Taalhuizen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum van start gegaan. De officiële opening werd verricht door de wethouders Joostens (Delfzijl), Usmany-Dallinga (Appingedam) en Schollema (Loppersum) in de bibliotheek in Appingedam. De opening vond plaats onder het oog van een grote groep belangstellenden uit de drie gemeenten en de samenwerkende partners Stichting Lezen & Schrijven, het Noorderpoortcollege, Stichting Biblionet Groningen, Stichting Welzijn & Dienstverlening, Algemene Stichting Welzijn Appingedam, Stichting Humanitas en het Werkplein Eemsdelta. Tijdens de opening ontvingen vrijwilligers hun certificaat uit handen van de wethouders. De vrijwilligers zullen als Taalmaatje één op één, of in kleine groepjes, mensen gaan helpen om beter te leren lezen, schrijven en spreken. Ook het aanleren van digitale vaardigheden behoort tot de mogelijkheden.

 

De samenwerking werd bekrachtigd doordat de drie wethouders het provinciaal bord hebben ondertekend. Dat is een afspraak om in gezamenlijkheid de wereld van laaggeletterden te vergroten. Vanaf nu is iedereen welkom in een van de Taalhuizen. Dit kan tijdens de openingsuren van de bibliotheek, bij de hierboven genoemde welzijnsinstellingen, via telefoonnummer 0596-692929 of per mail: s.kamps@noorderpoort.nl.

taalhuizen

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl