Archeoloog geeft lezing Zuidbroek

Op 27 september zal er door de Historische Kring Menterwolde een lezing georganiseerd worden, door André Pleszynuski. Hij is een archeoloog bij MUG ingenieursbureau. André gaat vertellen over de resultaten tijdens opgravingen rondom de bouw van de stikstoffabriek in de Tussenklappenpolder in Zuidbroek. Het gaat om een gebied van 16,5 hectare grond waarin de hoofdgeul van de oude Ae en meerdere zijtakken onderzocht zijn. Ook waren er op het terrein verschillende dekzandkoppen, die vindplaatsen tot in het midden mesolithicum opleverden. Toch zijn er ook aanwijzingen voor menselijke activiteit in het gebied in de perioden daarna. Speciale aandacht verdient ook het middeleeuwse houten bruggenhoofd wat zich aan de Legeweg bevond. Dit bijzondere bruggenhoofd is onderzocht en in zijn geheel meegenomen voor nadere analyse, de resultaten daarvan zullen ook in de lezing gedeeld worden.

Als er verder nog tijd is, zal hij ook iets over de omliggende projecten vertellen waar hij bij betrokken was, zoals werkzaamheden in het kader van de aanleg van het zuidoostelijke deel van het Klaverblad bij Zuidbroek.

De lezing zal plaatsvinden in dorpshuis De Broeckhof, W.A. Scholtenweg 18 te Zuidbroek en begint om 20:00 uur. De entree kosten zijn €4,– en voor de leden van de HKM is het entree gratis.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl