BBP Strijdt voor Behoud Dorpsscholen

Claudia van Zanten, lid van de BBB, heeft tijdens haar toespraak op 16 januari tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) benadrukt dat de BBB streeft naar het behoud van lokale basisscholen. Van Zanten legt de nadruk op het belang van ’thuis nabij onderwijs’, waarbij basisscholen in kleine dorpen behouden blijven.

“Het behoud van basisscholen in kleine dorpen is van vitaal belang voor de gemeenschap”, zegt Van Zanten. Ze pleit voor een grondige evaluatie, een “krimpcheck”, bij het invoeren van nieuw beleid, om de impact op plattelandsscholen te meten en te waarborgen dat zij niet onnodig lijden onder dalende leerlingaantallen.

Marian van Dijken van de BBP in Midden Groningen benadrukt het belang van de dorpsschool voor sociale cohesie: “Een school is van onschatbare waarde voor een dorp. Het bevordert sociale interactie, zowel onder kinderen als ouders. Het is een plek waar vriendschappen ontstaan en de buurt echt samenkomt. Het wegvallen van de school zou een groot verlies zijn voor onze gemeenschap.”