Bedum: Bomen weg door essentaksterfte

Uit een inventarisatie van de gemeente Bedum is gebleken dat op korte termijn 277 bomen moeten worden gekapt. Een groot aantal bomen zijn essen aan de Wolddijk, Ellerhuizen en Plattenburg. Deze bomen zijn aangetast door de ‘essentaksterfte’ en kunnen gevaarlijke of onveilige situaties veroorzaken. Er kunnen takken uit de bomen waaien, die op auto’s of fietsers terecht kunnen komen.

Essentaksterfte De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel, die een aantal jaren geleden voor het eerst in de provincie Groningen opdook. De ziekte begint in de bladeren, tast vervolgens de takken aan en trekt dan verder de boom in. Er is nog geen methode gevonden om deze schimmel te bestrijden. Vorig jaar werd er ook een groot aantal aangetaste essen geruimd.

Voornamelijk essen in buitengebied De bomen die dit jaar moeten verdwijnen, staan voornamelijk in het buitengebied. De te kappen bomen worden niet allemaal vervangen. In het buitengebied groeien de boomstronken terug als nieuwe beplanting. Voor de kap van de bomen is inmiddels een kapvergunning verleend. Na afloop van de bezwaartermijn op maandag 5 maart wordt overgegaan tot het verwijderen van de zieke bomen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl