Bedum: Inwoners praten mee over Domo

Op 5 april organiseren de gemeente Bedum en FrieslandCampinaDomo een bijeenkomst waarin inwoners kunnen meepraten over de beeldkwaliteit van de uitbreiding van de zuivelfabriek aan de noordkant van het dorp. Bedumers kunnen zich per e-mail opgeven. De bijeenkomst wordt gehouden in het Trefcentrum Bedum en begint om 19.30 uur.

Zuivelconcern FrieslandCampina Domo heeft plannen om de vestiging in Bedum uit te breiden. Het bedrijfsterrein wordt in omvang ongeveer verdubbeld. Die uitbreiding vereist een omlegging van het Boterdiep;  het uitgangspunt is een zo compact mogelijke productielocatie.

Onderdeel van de uitbreiding is mogelijk een zogenaamde ‘poedertoren’. Dit bouwwerk wordt circa 45 meter hoog. De omvang en het volume van met name de te bouwen poedertoren vereist een zorgvuldige inpassing in het omliggende landschap. Overigens kent de huidige zuivelfabriek ook al gebouwen van een min of meer vergelijkbare omvang en hoogte.

Op 5 april kunnen Bedumers aangeven hoe het toekomstige bedrijfsterrein vorm moet worden gegeven op een  zodanige manier dat er een acceptabel geheel met de omgeving gaat ontstaan. Dat gebeurt in groepen. De resultaten van de brainstorm worden op 19 april door de deelnemers besproken.

Als de belangstelling voor de bijeenkomst op 5 april groot is, wordt op 12 april eventueel een vergelijkbare bijeenkomst belegd.

Wethouder Johannes de Vries zegt het volgende over de ontwikkelingen: “De uitbreiding van het bedrijf heeft gevolgen  voor de omgeving. De economische belangen zijn echter groot. De uitbreiding brengt  zo’n 100 arbeidsplaatsen met zich mee. En een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid. Dat biedt toekomstperspectief voor nu en voor later. Voor Bedum én voor de regio.”

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via gemeente@bedum.nl, onder vermelding van ‘Beeldkwaliteit zuivelfabriek’. Informatie over die uitbreiding is te vinden op de website van de gemeente Bedum.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl