Bedum: Koninklijke erepenning voor Winsumer

De heer E.C.R. Wijnoldij Daniëls, inwoner van de gemeente Winsum, heeft afgelopen vrijdag een ‘Koninklijke erepenning voor menslievend hulpbetoon’ ontvangen uit handen van burgemeester Henk Bakker van Bedum.

De Winsumer wist eerder dit jaar een inwoner van de gemeente Bedum te weerhouden van een poging tot zelfdoding. Dat deed hij met acuut gevaar voor het eigen leven. Burgemeester Henk Bakker heeft naar aanleiding van dit heldhaftige optreden de kwestie aangekaart bij het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dat resulteerde in de toekenning van de erepenning. Die werd verleend bij Koninklijk Besluit van 24 augustus 2016.

De verlening van de penning is een unicum. De laatste erepenning die aan een inwoner van de provincie Groningen werd uitgereikt, dateert van 1953. Dit bleek uit onderzoek door het Kabinet van de Commissaris van de Koning in Groningen.

Tijdens de bijeenkomst van afgelopen vrijdag waren, naast de gedecoreerde en zijn partner en zijn broer, ook verschillende getuigen van het voorval aanwezig.