Bedum: Minister Slob bij opening twee scholen

De minister van Onderwijs en Media, Arie Slob (CU), is op donderdag 22 februari aanwezig bij de officiële opening van twee basisscholen in Bedum: GBS ‘De Horizon’ en RKBS ‘St. Walfridusschool’. Bij de opening is ook Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders,  aanwezig.

De twee scholen zijn de eerste in de gemeente die aardbevingsbestendig zijn gemaakt. ‘De Horizon’ kreeg nieuwbouw; de St. Walfridusschool is bouwkundig versterkt en bijna volledig vernieuwd. Nadat in 2015 werd  geconstateerd  dat alle basisscholen in de gemeente Bedum bouwkundig versterkt zouden moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere aardbevingen in de toekomst werd een plan opgesteld om die versterkingsoperatie binnen drie jaar te realiseren.

Het plan werd in december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de operatie is een bedrag van 14 miljoen euro gemoeid.  De NAM, twee ministeries, de schoolbesturen en de gemeente Bedum zijn verantwoordelijk voor de financiering.  De eerste scholen  in Bedum gelden als een pilot voor het hele aardbevingsgebied. Het Centrum Veilig Wonen was opdrachtgever voor de versterking en vernieuwing van de twee scholen.

De leerlingen van ‘De Horizon’ en de ‘St. Walfridusschool’ zijn tijdens het werk aan de schoolgebouwen van augustus 2016 tot december 2017  gehuisvest geweest in een tijdelijke school ten noorden van het centrum van Bedum. Die school huisvest nu de christelijke basisschool ‘De Regenboog’ in Bedum. ‘De Regenboog’ is de volgende school die onder handen wordt genomen.

Voor ‘De Horizon’ aan de Marijkelaan in Bedum werd aanvankelijk uitgegaan van alleen bouwkundige versterking. Uiteindelijk bleek nieuwbouw goedkoper. Het oudste deel van de ‘St. Walfridusschool’ kon bouwkundig worden versterkt. Dat gold niet voor latere aanbouwen. Die zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. GBS ‘De Horizon’ telt ongeveer 120 leerlingen; de RK basisschool rond de 185.

Voor twee andere basisscholen in de gemeente komt ook nieuwbouw. Aan de voorbereiding van de uitvoering van de openbare ‘Togtemaarschool’ in Bedum wordt gewerkt; met de bouw van het integraal kindcentrum ‘’t Groenland’ in Zuidwolde wordt dit voorjaar begonnen.

De scholen in Bedum worden niet alleen aardbevingsbestendig: er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gebouwen te verduurzamen en in  te spelen op recente onderwijskundige inzichten en op de verwachte daling van de leerlingenaantallen.

Geïnteresseerden kunnen op 22 februari een kijkje in de twee scholen nemen. ‘De Horizon’ en de ‘St. Walfridusschool’  zijn dan van 14.15 tot 16.00 uur voor het publiek geopend.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl