Bedum: Minister Slob opende twee basisscholen

Onderwijsminister Arie Slob (CU) heeft de afgelopen week in Bedum twee basisscholen geopend. GBS ‘De Horizon’ en RKBS ‘St. Walfridusschool’ zijn vorig jaar aardbevingsbestendig gemaakt. Bij de officiële opening was ook Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, aanwezig.

Bij de opening van de twee scholen werd de minister bijgestaan door leerlingen. ‘De Horizon’ werd door Slob en een aantal leerlingen geopend door de onthulling van een themabord. Op de ‘St. Walfridusschool’ bekeek hij door schoolkinderen beschilderde tegels die binnenkort een plaats krijgen op het schoolplein.

In zijn toespraak richtte de onderwijsminister zich vooral tot de schoolkinderen: “Ik vind het heel belangrijk dat jullie elke dag les krijgen op een plek die tegen aardbevingen kan, waar je je geen zorgen hoeft te maken. Vanaf nu hebben jullie zo’n plek”, sprak de bewindsman.

“Ik ben ontzettend blij dat het voor jullie school nu klaar is. Jullie kunnen weer vooruit kijken. Dus: geniet ervan. Geniet van een mooi, nieuw, duurzaam, modern schoolgebouw. Daarmee zijn jullie klaar voor de toekomst!”, vervolgde Slob. Hij prees de schoolteams die voor aanvang aan de bouwwerkzaamheden en na afronding daarvan moesten verhuizen naar tijdelijke huisvesting elders in Bedum: “Jullie meesters en juffen verdienen een heel groot compliment voor al het extra harde werk.”

Onderwijswethouder Menne van Dijk van Bedum memoreerde in zijn toespraak het unieke karakter van het plan van de gemeente om in drie jaar tijd te komen tot aardbevingsbestendige scholen: “Een opdracht die normaal gesproken nooit voorkomt en daarmee een andere manier van denken vraagt. Het heeft inspanning gekost om in een hele korte tijd tot besluitvorming en financiering te komen.”

NCG Hans Alders was de laatste spreker. Hij sprak van ‘een mijlpaal’ en wees op de omvang van het scholenprogramma in de aardbevingsregio. “Vanuit dat programma wordt hard gewerkt aan de versterking van alle scholen in het aardbevingsgebied. Dat is een grote opgave van een ongekende omvang. In totaal worden 40 scholen versterkt en 29 scholen nieuw gebouwd. En dat binnen 5 jaar!”

Na de korte toespraken volgden de openingshandelingen door de minister en de leerlingen van de beide scholen. Wethouder Menne van Dijk bood de kinderen van ‘De Horizon’ namens de gemeente rugtasjes aan. Voor de ‘St. Walfridusschool’ had hij twee basketbalpalen voor op het schoolplein.

De twee scholen zijn de eerste in de gemeente die aardbevingsbestendig zijn gemaakt. ‘De Horizon’ kreeg nieuwbouw; de St. Walfridusschool is bouwkundig versterkt en bijna volledig vernieuwd. Nadat in 2015 werd  geconstateerd  dat alle basisscholen in de gemeente Bedum bouwkundig versterkt zouden moeten worden om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk zwaardere aardbevingen in de toekomst werd een plan opgesteld om die versterkingsoperatie binnen drie jaar te realiseren.

Voor ‘De Horizon’ aan de Marijkelaan in Bedum werd aanvankelijk uitgegaan van alleen bouwkundige versterking. Uiteindelijk bleek nieuwbouw goedkoper. Het oudste deel van de ‘St. Walfridusschool’ kon bouwkundig worden versterkt. Dat gold niet voor latere aanbouwen. Die zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. GBS ‘De Horizon’ telt ongeveer 120 leerlingen; de RK basisschool rond de 185. Het werk aan de scholen gebeurde onder verantwoordelijkheid van het Centrum Veilig Wonen.

Voor twee andere basisscholen in de gemeente komt ook nieuwbouw. Aan de voorbereiding van de uitvoering van de openbare ‘Togtemaarschool’ in Bedum wordt gewerkt; met de bouw van het integraal kindcentrum ‘’t Groenland’ in Zuidwolde wordt dit voorjaar begonnen. Van CBS ‘De Regenboog’ in Bedum wordt het monumentale deel versterkt en daaraan wordt een nieuw gedeelte gebouwd. De leerlingen verblijven nu in de tijdelijke school aan Ter Laan in Bedum.

De scholen in Bedum worden niet alleen aardbevingsbestendig: er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gebouwen te verduurzamen en in  te spelen op recente onderwijskundige inzichten en op de verwachte daling van de leerlingenaantallen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl