Bedum: Plannen en invulling Zuivelconcern FrieslandCampina

Zuivelconcern FrieslandCampina en de gemeente Bedum presenteerden op donderdag 19 april de plannen voor de toekomstige productielocatie in Bedum. De adviseurs van het concern zijn met de input aan de slag gegaan. Dat resulteerde in een plan waarin de meeste suggesties en wensen uit de bevolking een plaats hebben gekregen. Zo was er voorkeur voor het in stand houden van de historische zichtlijn die het Boterdiep vormt. De ‘corridor’ die op het bedrijfsterrein was voorzien en die het ‘oude’ Boterdiep verbeeldt, wordt nu met minimaal tien meter verbreed.

Verder wordt de kleurstelling aangepast komt er een wandelpad aan de Oostkant. Logo’s en reclame-uitingen worden niet ‘op hoogte’ aangebracht. De parkeergelegenheden voor het personeel worden ‘groen’ en met groen afgeschermd. Tenslotte wordt de bomenrij langs de Wroetende Mol die aan de noordkant van het bedrijfsterrein loopt over het Boterdiep doorgetrokken.

In de eerdere bijeenkomst werd ook gevraagd om een fietstunnel in de weg Ter Laan onder de geprojecteerde nieuwe ontsluitingsweg. Deze wens wordt niet overgenomen. Wel zal de gemeente Bedum bij de provincie Groningen aandringen op optimalisering van de veiligheid voor overstekende fietsers.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl