Bedum: PVDA voor ondergrondse aanleg 380-kv-verbinding

De fracties van de PvdA in de Staten van Groningen en in de gemeenteraden van Bedum, Winsum en Zuidhorn spreken hun steun uit voor de strijd, die een groot aantal maat-schappelijke organisaties hebben aangebonden tegen het bovengronds aanleggen van de 380 kV-verbinding Oosteinde Eemshaven naar Vierverlaten. Dit besluit is tot stand gekomen in een overleg van de fracties naar aanleiding van het bezwaarschrift, die de maatschappelijke organisaties vorige week hebben ingediend bij de Raad van State.

Wij kunnen de inhoud van het bezwaarschrift volledig onderschrijven, aldus Jan Willem Nanninga (PvdA, Winsum). De technische mogelijkheden om een dergelijke verbinding aan te leggen zijn de laatste jaren enorm verbeterd, zo zegt René van der Goot namens de Statenfractie van de sociaal democraten. Louter vanwege een halfslachtige motie, vorig jaar aangenomen in de Tweede Kamer, die de bestuurders de mogelijkheid bood of voor aanleg van een bovengrondse verbinding te gaan of te kiezen voor een bedrag aan compensatie heeft tot resultaat gehad, dat de bestuurders voor de laatste mogelijkheid hebben gekozen. Het geld heeft hier opnieuw de doorslag gegeven, volgens Mark Veenstra (PvdA, Zuidhorn).

De PvdA staat voor het bewaren en bewaken van de landschappelijke kwaliteiten: het open landschap, de ruimte en de rust. Daarin past niet de aanleg van een bovengrondse verbinding zoals nu wordt voorgesteld, die het Middag-Humsterland en het kwetsbare weidevogelgebied doorsnijdt, aldus Jaap Heres (PvdA, Bedum). De fracties van de PvdA zijn ook niet tevreden over de wijze waarop de Staten, de gemeenteraden en de maatschappelijke organisaties bij het proces zijn betrokken. De uitvoering van de eerdergenoemde motie zou in overleg met de regio tot stand moeten komen. Het is slechts gebleven bij de inbreng van Gedeputeerde Staten en de Colleges van de betrokken gemeenten. Terugkoppeling naar de Staten en raden heeft zeer beperkt plaatsgevonden.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl