Bedum: Stationsgebied gaat op de schop

Er wordt al lang gewerkt aan plannen voor het stationsgebied in Bedum. Die omgeving wordt opnieuw ingericht en de sociale veiligheid wordt vergroot. De parkeergelegenheid wordt verplaatst en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Bij de herinrichting wordt er rekening mee gehouden dat lijnbussen in de toekomst het station gaan aandoen.  Het werk moet na de zomervakantie beginnen.

Al rond 2010 had de gemeente plannen om het stationsgebied een facelift te geven. Die kwamen door verschillende ontwikkelingen niet van de grond. Zo werd er in een studie die de gemeente liet verrichten nog uitgegaan van de komst van een sneltram die onder meer station Bedum zou gaan aandoen. Die tramplannen zijn inmiddels definitief in de prullenbak verdwenen.

Bussen

Om in de behoefte aan meer parkeerruimte te kunnen voorzien, moest grond worden verworven. Dat proces verliep moeizaam. Pas begin dit jaar wist de gemeente eigenaar van de grond te worden. In de plannen die destijds werden ontwikkeld, werd ook uitgegaan van ontsluiting van het station met streekbussen. Bussen  zouden over de Parallelweg moeten gaan rijden. Die plannen gaan voorlopig in de koelkast. Maar kunnen er in een later stadium wel uit worden gehaald. De bushalte komt dan vlakbij het station te liggen.

Presentatie

De huidige plannen voor het stationsgebied worden op 30 mei gepresenteerd. Belangstellenden kunnen dan van 19.00 tot 21.00 uur terecht in De Meenschaar aan de Kapelstraat in Bedum. Vertegenwoordigers van de gemeente en zijn daar om toelichting op de plannen te geven. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de waterhouding in het gebied te verbeteren. Dat valt samen met een opknapbeurt van het nabijgelegen hertenkamp. Ook de plannen daarvoor zijn in De Meenschaar te bekijken.

Verdubbeling

De plannen gaan uit van vergroting van de parkeercapaciteit. Een strook, direct naast het spoor aan de westkant van het station, wordt als parkeerplaats ingericht. Daar kunnen 56 auto’s een plaats vinden. De totale capaciteit wordt daarmee verdubbeld.

Wifi en water

De fietsenstalling wordt waarschijnlijk niet vergroot. Dat is niet nodig omdat de capaciteit voldoet na verwijdering van oude ‘weesfietsen’ die er gestald zijn. Op het voorplein, waar nu nog geparkeerd wordt, komen alleen parkeermogelijkheden voor minder validen en taxi’s. De voorzieningen op het station zelf worden ook verbeterd. Er komt een wifi-punt  en er kan water worden getapt. Mogelijk komt er ook een laadpunt voor elektrische auto’s. Het meubilair wordt vernieuwd.

De kosten van de operatie bedragen ruin zes ton. Ongeveer de helft daarvan wordt betaald door de Regio Groningen-Assen 2030. Ook de provincie en de NS dragen bij. De gemeente betaalt 150.000 euro aan het project, naast een bijdrage uit het rioleringsfonds van 175.000 euro.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl