Bedum: Uitbreiding Friesland Campina veel groter dan gedacht

Ruim anderhalve maand geleden werd door de Gemeente Bedum, de Provincie en Friesland Campina  een inloopbijeenkomst in het Trefcentrum georganiseerd waarop bewoners ideeën konden opperen voor de landschappelijke herinrichting van de directe omgeving van de nieuw te bouwen uitbreiding van de zuivelfabriek Friesland Campina en de nieuwe ontsluitingsweg naar de fabriek aan de noordkant van Bedum . Daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. 

De vraag die daar niet werd gesteld is: “Hebben de bewoners in de omgeving van de fabriek wel in de gaten hoe enorm groot die nieuwe fabriek voor hun huisdeur wordt?”  En daarnaast is eigenlijk door de gemeente wel grondig en met door iedereen te checken argumenten onderzocht of er geen andere mogelijkheden zijn dan de plaats waar het enorme complex nu komt. Per slot van rekening , hiervoor moet het Boterdiep, een van de oudste kanalen van Groningen worden omgelegd evenals de provinciale weg En waarom weken  gemeente en provincie af van het nog steeds geheime negatieve advies van Erfgoedorganisatie Libau?

Om bewoners een beeld te geven van de plannen was in het Trefcentrum kaart- en ander beeldmateriaal opgesteld die wel een heel rooskleurig beeld geven van het effect dat de fabriek op de bewoonde omgeving heeft en het landschap daaromheen. Bovendien wordt gedaan alsof het hier om een geringe en compacte uitbreiding van de bestaande fabriek gaat , terwijl in feite een geheel nieuwe fabriek wordt gebouwd met een poedertoren van 50 meter hoog. In feite betekent dit dat vlakbij bewoond gebied en met een zeer negatieve uitstraling op de verre omgeving er een tweede bedrijventerrein nu ten noorden van Bedum wordt gepland.

Ons dorp Bedum noemt zichzelf de ‘Poort van het Hogeland’ om aan te geven dat Bedum als het ware de deur opent naar een gebied waar rust , ruimte en weidsheid van het landschap de karakteristieke  waarden zijn die wij als Groningers hoog proberen te houden. Hiervoor juist komen mensen van heinde en verre naar ons dorp met zijn eeuwenoude ’ Schaive toorn’.  Maar juist vanuit die toren kijkt men in de toekomst uit op een monstrueus grote fabriek. Naar onze mening mag zoiets niet gebeuren. Wij hebben het  landschap van het Hoogeland te lief. Om die reden hebben organisaties als het Groninger Landschap, Natuur- en Milieufederatie Groningen, de Bond Heemschut Groningen  de oproep die de bewoners van Onderdendam hebben gedaan, van harte ondersteund. De Onderdendamsters willen de historische zichtlijn die het Boterdiep vormt op onze Walfridustoren  koste wat kost overeind zien te houden. Zij verklaren niet tegen een uitbreiding van de geplande fabriek te zijn maar niet op een manier die ons landschap enorm verpest. Wat voor provincie willen wij voor  onze kinderen en kleinkinderen achterlaten, dat is de vraag van waaruit men in Onderdendam is gaan denken en wij van Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( ABP Bedum )  zijn het daar grondig mee eens. Ook wij doen een beroep op de raadsleden van Gemeente en Provincie, scheep ons niet op met dit monster dat het aanzicht van de noordkant van dorp volledig en voorgoed gaat verpesten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl