Bedum: uitnodiging….. uw kijk op wonen

Inwoners van Noordwolde en Bedum worden uitgenodigd hun kijk op wonen te delen. Bedumers  zijn daarvoor welkom op maandag 7 november om 19.30 uur in het Trefcentrum. Inwoners van Noordwolde kunnen op dinsdag 15 november om 19.30 uur terecht  in dorpshuis de Woldstee.

Woonvisie voor de dorpen

De gemeente Bedum werkt samen met corporatie Wierden en Borgen en de huurderorganisatie aan een woonvisie voor de dorpen in de gemeente Bedum. De woonvisie geeft richting aan bijvoorbeeld de woningbouwplannen, de sociale huursector, wonen met zorg en een goede woonomgeving. Inwoners van Zuidwolde en Onderdendam hebben eerder invulling gegeven aan hun kijk op wonen met de dorpsvisies die zijn opgesteld. De inwoners van Bedum en Noordwolde kunnen hun ideeën er nu over uitspreken.

Denk mee

Woont u in Noordwolde of Bedum? We nodigen u van harte uit om mee te denken over de woonvisie: wat is volgens u nodig om het wonen in de gemeente Bedum aantrekkelijk te houden? Het gaat daarbij om het bouwen of verbeteren van woningen. Maar natuurlijk ook om de mensen: hoe zorgen we er samen voor dat we op een prettige manier kunnen blijven wonen in eigen huis of dorp? Hoe kijkt u naar de toekomst van het wonen in de gemeente Bedum, of in uw dorp? Wat moet er gebeuren en wie kan daar bij helpen? Laat het ons horen op 7 of 15 november!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Groenewolt, Gemeente Bedum, tel. 050 301 82 273.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl