BMWE: Het Hogeland vestigt zich in vier gemeentehuizen

De nieuwe gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in de vier bestaande gemeentehuizen in Uithuizen, Leens, Bedum en Winsum. De publieksbalies waar inwoners paspoorten, rijbewijzen en andere documenten kunnen aanvragen blijven open.
De werkgroep Huisvesting heeft het afgelopen jaar de gemeentehuizen van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond onderzocht. Er is gekeken naar de staat van de gebouwen, de beschikbare ruimte en wat de nieuwe organisatie nodig heeft om klant- en servicegericht, toegankelijk, flexibel, snel en efficiënt te kunnen werken. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige gemeentehuizen relatief eenvoudig aangepast kunnen worden om de nieuwe organisatie te huisvesten.

Waar vergadert de gemeenteraad?
De nieuwe gemeenteraad wordt gehuisvest in het gemeentehuis in Uithuizen. Deze keuze sluit aan bij de inbreng van een afvaardiging van de vier gemeenteraden. Na grondig onderzoek van de vier raadzalen blijkt die van Eemsmond het meest geschikt voor huisvesting van de nieuwe gemeenteraad. Er zijn geen grote bouwkundige ingrepen nodig. De raadzaal in Uithuizen kan zonder grote investeringen plek bieden aan 29 raadsleden, het college, de griffier en publiek.

Bestuurscentrum Winsum
Het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Het Hogeland wordt gehuisvest in het gemeentehuis van Winsum. Dit gemeentehuis is vanwege de uitstraling, centrale ligging en ruimte het meest geschikt voor huisvesting van het bestuurscentrum.
De ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie wordt over de vier gemeentehuizen verspreid. De invulling is afhankelijk van hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien. Dat wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het definitieve huisvestingsplan wordt medio 2018 verwacht. De verschillende gemeentewerven en de onderkomens van Werkplein Ability blijven voorlopig gehandhaafd.
De huisvestingsvisie wordt op 8 maart a.s in de vergadering van de raadsklankbordgroep, een afvaardiging van alle partijen die in de vier raden vertegenwoordigd zijn, gepresenteerd en toegelicht.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl