BMWE: Werkplein Ability werkmaatschappij in nieuwe gemeente

De BMWE-gemeenten en Werkplein Ability stellen de raadsklankbordgroep voor om de werk- en re-integratietaken van Werkplein Ability integraal op te nemen in de nieuwe gemeentelijke organisatie Het Hogeland. De activiteiten voor werk en re-integratie worden uitgevoerd in een apart deel van de nieuwe gemeente: een werkmaatschappij met een eigen profiel en een eigen naam. Op 31 januari 2018 ligt dit voorstel ter bespreking in de vergadering van de raadsklankbordgroep.

Werkplein Ability ontstond in 2016 uit een samenvoeging van Werkleerbedrijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen. Zij geeft uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en speelt zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat mensen nodig hebben als het gaat om werken, meedoen en inkomen. Vanwege de herindeling van de BMWE-gemeenten op 1 januari 2019 komt de Gemeenschappelijke Regeling Participatie Noord-Groningen (Werkplein Ability) te vervallen en is een andere organisatievorm noodzakelijk.

Inclusieve organisatie
De gemeenten en Werkplein Ability werkten een aantal varianten uit om vast te leggen hoe Werkplein Ability binnen de gemeente Het Hogeland ingebed zou moeten worden. Ook de wijze waarop de huidige commerciële activiteiten voor industrie en diensten straks vorm kunnen krijgen en de plek van medewerkers met een sw (voluit)-dienstverband zijn hierin opgenomen. Uiteraard zijn hierbij de richtlijnen uit de besturingsvisie en het dienstverleningsconcept voor de nieuwe gemeente bepalend geweest. Het Hogeland heeft straks (als werkgever én als uitvoerder van de Participatiewet) te maken met verschillende groepen medewerkers met een eigen (afwijkende) positie. De nieuwe gemeente wil een inclusieve organisatie zijn waarbij mensen met en zonder arbeidsbeperking naast elkaar werken, met aandacht voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De positionering van Werkplein Ability staat op woensdag 31 januari a.s. op de agenda van de BMWE-raadsklankbordgroep. De raad vergadert vanaf 20.15 uur in het gemeentehuis van Eemsmond. De definitieve advisering en besluitvorming volgt daarna.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl