Café voor mensen met autisme in Sappemeer

Een nieuw café voor en door mensen met autisme opent op 5 juni  zijn deuren in zalencentrum Brandpunt in Sappemeer. Het café, is niet alleen voor mensen met autisme maar ook voor iedereen die de vriendelijke sfeer wil ervaren.

Denny Kroneman, een van de initiatiefnemers en ervaringsdeskundige bij INTER-PSY, licht toe: “Het idee achter het café is om een ontmoetingsplek te bieden voor mensen met autisme die moeite hebben met sociale contacten. Het café is opgezet vanuit de vraag van inwoners binnen de Wmo van de gemeente Midden-Groningen en Kwartier Zorg en Welzijn.”

Kroneman, die zelf autisme heeft, zag de oproep om mee te denken en was meteen enthousiast. “Ik merk dat mensen vaak behoefte hebben om hun sociaal netwerk te versterken, maar de juiste faciliteiten om te groeien ontbreken. Dit café biedt hopelijk die faciliteiten en creëert een omgeving waar mensen elkaar kunnen ondersteunen, herkenning en erkenning kunnen vinden en zich sociaal kunnen verbinden,” aldus Kroneman. Medewerkers van de organisatie zijn aanwezig om iedereen welkom te heten en ondersteuning te bieden gedurende de avond.

Wethouder Evert Offereins verwelkomt de start van het autisme-café: “Vanuit de gemeente stimuleren we dat inwoners zelf initiatieven nemen die bijdragen aan de versterking van onderling begrip en contact. Een café voor en door mensen met autisme en iedereen die de vriendelijke sfeer wil ervaren draagt daar zeker aan bij. Daar wil ik graag wat extra aandacht voor vragen.”

De openingsavond is woensdag 5 juni, van 19.30 tot 21.30 uur, in Zalencentrum Brandpunt in Sappemeer.

Foto: Pixabay.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl