College vergadert in Siddeburen

Op dinsdag 26 maart kwamen burgemeester en wethouders bijeen in het Multifunctioneel Centrum (MFC) Siddeburen voor hun wekelijkse vergadering. Na deze vergadering namen zij de tijd om met afgevaardigden van Vereniging Dorpsbelangen Siddeburen te praten over verschillende kwesties die spelen binnen de gemeenschap. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de versterking van de dorpsstructuur, de ontwikkeling van een zonnepark, de behoefte aan woningbouw en lopende projecten in het gebied. Tevens voerden zij overleg met de Wooncoöperatie Siddeburen over de oprichting van dit nieuwe initiatief.

Na deze gesprekken maakte het college gezamenlijk een wandeling naar de locatie Kugelslaan. Hier worden plannen ontwikkeld voor buurt-, speel- en ontmoetingsplekken, evenals fietsroutes langs de Hoofdweg richting de Kugelslaan.

Siddeburen zet zich in voor de oprichting van een Wooncoöperatie om het tekort aan starterswoningen aan te pakken. Dit tekort leidt tot het vertrek van jongere inwoners, wat de leefbaarheid en het verenigingsleven van het dorp onder druk zet. Dorpsbelangen Siddeburen heeft daarom besloten een eigen wooncoöperatie op te richten om betaalbare huurwoningen te realiseren. Een bestuur van vier personen buigt zich momenteel over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze woningen. Het plan omvat de transformatie van de Oude Rutger Kopland-school en de voormalige kinderopvang Olleke Bolleke tot sociale huurwoningen. Het bestuur zal de komende tijd werken aan de concrete plannen en vervolgens de benodigde investeringen onderzoeken.

Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar om vaker buiten het Huis van Cultuur en Bestuur te vergaderen, met als doel een nauwer contact met inwoners en organisaties in de dorpen en wijken te bevorderen. Deze vergaderingen bieden de gelegenheid om te praten over actuele thema’s, besluitvorming voor te bereiden en om inwoners en organisaties de kans te geven om hun trots te tonen.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl