College verwacht tekort in 2025

Dat de gemeentelijke begroting in 2026 een tekort zou gaan vertonen, was al bekend. Maar bij de perspresentatie van de Voorjaarsnota 2024 werd duidelijk dat er al in 2025 een begrotingstekort van 4,5  miljoen euro wordt verwacht. Dat begrotingstekort loopt op tot ruim 11 miljoen euro in 2028. Wethouder Markus Ploeger vertelt dat een werkgroep met ambtenaren met alle afdelingen in gesprek gaat om te kijken naar mogelijke bezuinigingen. Die kunnen dan in de zomermaanden worden uitgewerkt door de ambtelijke organisatie. Tegelijk met de Najaarsnota wordt de Begroting 2025 met de bezuinigingsvoorstellen op 7 november voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college zal met meer bezuinigingsvoorstellen komen dan nodig is om het tekort van 4,5 miljoen te dekken. Op die manier krijgt de raad de ruimte om zelf keuzes te maken. De bezuinigingsvoorstellen zijn structureel. Dat betekent dat ze doorwerken in de jaren daarna.

Ploeger wil in eerste instantie vooral kijken naar personeels- en organisatiekosten, zowel van het gemeentelijk apparaat als van de organisaties die door ons gesubsidieerd worden. Het grootste probleem is de jeugdzorg. Die kost de gemeenten meer dan dat ze krijgen van het Rijk. “Dat loopt in de miljoenen en daarmee wordt de ruimte om ander beleid uit te voeren beperkt.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl