College wil inhaalslag infrastructuur

Het college van Midden-Groningen vraagt de gemeenteraad het bijgewerkte plan voor wegen en het nieuwe plan kunstwerken vast te stellen. Het college doet het voorstel voor een niveau voor beheer en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten en vraagt 30 miljoen extra beschikbaar te maken. De gemeente wil met dit extra geld zorgen voor een inhaalslag en verbetering van het onderhoud in de gemeente.

De raad heeft voor 2023 en de komende jaren 2 miljoen per jaar extra gereserveerd voor het regulier beheer en onderhoud van gemeentelijk groen, wegen, bruggen en viaducten. De raad heeft gevraagd om de inzet van dat geld te onderbouwen. Op 6 april was het bijgestelde beleidsplan voor groen in de gemeenteraad. Nu legt het college de beleidsplannen voor wegen en kunstwerken voor aan de gemeenteraad.

Door gebrek aan geld is in het verleden veel achterstallig onderhoud ontstaan. Dat kwam ook naar voren uit het rekenkameronderzoek Civiele Kunstwerken. Met deze plannen en de extra middelen wil de gemeente een forse inhaalslag maken met achterstallig onderhoud en het reguliere onderhoud beter waarborgen voor de toekomst.

Wethouder Markus Ploeger: “Dankzij deze plannen kunnen we nu versneld aan de slag met onderhoud dat langere tijd is blijven liggen. Ook het regulier beheer van ons groen, wegen, bruggen en viaducten kunnen we nu beter oppakken. Zo zijn er duidelijke afspraken en komt er meer geld iets te kunnen doen. En dat is hard nodig voor de bereikbaarheid en de veiligheid.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl