Computerbank Groningen: Succesvol Uitleenjaar

De Computerbank Groningen heeft in het afgelopen jaar bijna 350 laptops en computers uitgeleend, wat bijna gelijk staat aan de aantallen tijdens de Corona-pandemie, zo vertelt Jan Beverwijk van de Computerbank. “De computers zijn naar gezinnen gegaan met schoolgaande kinderen, maar ook veel volwassenen wisten de weg naar de Computerbank te vinden.” Volgens Beverwijk zijn de meeste aanvragen via organisaties ingediend. “Zij kennen de aanvragers en kunnen garanderen dat de apparaten goed terechtkomen.”

Naast de organisaties hebben ook scholen Chromebooks en laptops geleend, hoewel het aantal niet zo hoog lag als in voorgaande jaren. De vraag naar vaste computers is volgens Beverwijk gedaald. “We vermoeden dat er over enkele jaren helemaal geen vraag meer zal zijn naar vaste computers.”

Het aantal bedrijven dat hun afgeschreven computers doneert, is gestegen. “Daar zijn we heel blij mee. Het zijn vaak goede apparaten die nog best een aantal jaren mee kunnen.” De Computerbank bestaat in 2024 alweer acht jaar. “Als we alles optellen zijn er al bijna 2000 computers ‘over de toonbank gegaan’. Dat is toch prachtig! Ook het komende jaar kunnen scholen en organisaties aankloppen bij de Computerbank.”

Foto: Pixabay