Delfzijl: Bijdrage onderhoud accommodatie NEC

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen aan voetbalvereniging NEC Delfzijl. Daarmee kan de vereniging achterstallig onderhoud uitvoeren. De voetbalvereniging NEC maakt financieel een lastige periode door. Door de coronapandemie ne-men de financiële zorgen alleen maar toe. Daarom heeft het bestuur meerdere maatregelen getroffen om de vereniging ook financieel weer toekomstbestendig te maken door fors te schrappen in de uitga-ven en het genereren van extra inkomsten. Daarnaast is gebleken dat de afgelopen jaren te weinig is gereserveerd voor groot onderhoud. Enkele grote reparaties moeten op korte termijn worden uitge-voerd. Dit vraagt van de vereniging een extra financiële inspanning van € 25.000,-. De huidige reser-ves zijn daarvoor ontoereikend.

Wethouder Jan menninga wil met de bijdrage de accommodaties op het sportpark Centrum op een goed niveau houden. “NEC is voor Delfzijl een heel belangrijke vereniging, zowel maatschappelijk als sportief met een bovenregionale uitstraling. Daar hoort in onze visie ook een goede accommodatie bij. De vereniging heeft haar eigen verantwoordelijkheid genomen voor een gezond financieel perspectief. Daar willen wij met het toekennen van het bedrag graag aan bijdragen.”