Delfzijl: € 17.000,- voor beginnende dementie

Het college van B en W verleent Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) een subsidie van € 17.000,- voor het project DemenTalent. DementTalent biedt inwoners met beginnende dementie de mogelijkheid om als vrijwilliger bij organisaties of bedrijven een dagbesteding te volgen. Hierbij wordt vooral naar hun wensen en talenten gekeken. DemenTalent maakt onderdeel uit van het door de raad goedgekeurde plan van aanpak om van de gemeente Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Het project start in het tweede kwartaal van 2018.

Makelaar DemenTalent
Vanuit de dementiebijeenkomst voor professionals en mantelzorgers van juli 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan om ideeën rondom DemenTalent vorm te geven. Het advies van de werkgroep is een makelaar DemenTalent aan te stellen, die op basis van de wensen en talenten van de aanvrager op zoek gaat naar een geschikte dagbestedingsplek. De SWD heeft hierin een coördinerende rol en werkt daarbijj nauw samen met diverse partijen, zoals de casemanager dementie en Steunpunt Man-telzorg.

Langer meedoen in de maatschappij
Wethouder Meindert Joostens: ‘Participeren in de samenleving is voor iedereen belangrijk, maar voor-al voor mensen met beginnende dementie. Actief zijn, relaties aangaan met anderen, van nut zijn en gewaardeerd voelen maakt dat zij zich minder geïsoleerd en eenzaam voelen. Vrijwilligerswerk is voor hen een manier om hier invulling aan te geven. Door DemenTalent als algemene voorziening (toegan-kelijk zonder indicatie) aan te bieden, is de kans groter dat zij eerder contact zoeken voor ondersteu-ning en daardoor langer aansluiting met de maatschappij behouden.’

Dagelijks leven makkelijker maken
In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert. Waarin mensen met dementie blijven meedoen. De gemeenteraad heeft op basis van een plan van aanpak op 2 maart 2017 geld beschikbaar gesteld om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl