Delfzijl: Financiële steun voor sport

Het college gaat het organiseren van en het meedoen aan sport- en beweegactiviteiten voor inwoners in de gemeente Delfzijl ondersteunen met een bedrag van € 25.000,-. Het college wil zoveel mogelijk inwoners kennis laten maken met sport en bewegen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Door de financiële steun kunnen lokale sportverenigingen evenementen blijven organiseren en inwoners krij-gen gelegenheid hieraan mee te doen. Zo krijgt de organisatie van de Nieuwjaarsduik € 5000,- om het evenement op een veilige en goede manier te organiseren. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor ondersteuning van jeugdige sporters en deelname aan en het organiseren van sportactiviteiten.

Toekomstperspectief vergroot
Wethouder Jan Menninga: ‘In de gemeente Delfzijl hebben veel sportverenigingen het financieel moei-lijk door onder andere terugloop van sponsorgelden en het aantal leden. Door de beperkte financiële middelen komt het organiseren van sport- en beweegactiviteiten hierdoor onder druk te staan. Door een financiële bijdrage te leveren aan met name jeugdleden, heeft en houdt een sportvereniging weer toekomstperspectief. Het organiseren van lokale activiteiten is hier een belangrijk onderdeel van.’

Financiële middelen
De gemeente Delfzijl ontvangt sinds 2015 vanuit het Rijk de decentralisatie-uitkering ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). De uitkering bedraagt vanaf 2018 tot en met 2021 € 78.000,- per jaar. De financiële middelen zijn bedoeld voor de aanpak van gezondheidsverschillen in buurten en wijken. Het is de be-doeling dat gemeenten deze verschillen samen met inwoners, verenigingen en lokale partijen verklei-nen door een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk. 91 gemeenten, waaronder Delfzijl, krij-gen hiervoor extra financiële middelen. In 2013 is het Volksgezondheidsbeleid ‘Gezond in DAL’ vast-gesteld. Dit project sluit hierbij aan.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl