Delfzijl: gemeente investeert duurzaam in haar wegennet

Het college van B en W van de gemeente Delfzijl stelt de gemeenteraad voor om de komende jaren in te zetten op het vernieuwen van wegen en minder op onderhoud. “Dit om het toekomstige onderhoud van de wegen in de gemeente op peil en betaalbaar te houden”, aldus wethouder Rijzebol. Voorge-steld wordt om de komende drie-en-een-half jaar ruim tien miljoen euro te investeren in het vernieu-wen van wegen. De kosten worden opgevangen binnen het huidige budget.

Het voorstel om in te zetten op vernieuwing van wegen en minder op onderhoud, komt voort uit recen-te inspectie en analyse van het wegennet van de gemeente. Net als in andere gemeenten in Neder-land is het grootste gedeelte aangelegd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Deze wegen zijn aan vernieuwing toe. Voorafgaand aan het uitwerken van de investeringen in het vernieuwen van we-gen, stelt het college voor om onderzoek te doen naar de restlevensduur van de asfaltwegen in de gemeente. Het onderzoek is nodig om de juiste maatregelen te kunnen bepalen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl