Delfzijl: Gemeente steunt initiatief weekendschool

Gemeente Delfzijl, Stichting Openbaar onderwijs Marenland, enkele ondernemers en Stich-ting Petje Af gaan een intentieovereenkomst tekenen om te komen tot een weekendschool voor het ontwikkelen van talenten van kinderen in de gemeente Delfzijl. De gemeente stelt hiervoor tot en met 2020 jaarlijks €10.000,- beschikbaar. De weekendschool vergroot het toekomstperspectief van kinderen die dat van huis uit minder meekrijgen. De partijen vinden dat ieder kind gelijke kansen voor de toekomst verdient. Ondanks het feit dat Nederland een ontwikkeld land is, zijn gelijke kansen niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Het is de bedoe-ling dat de weekendschool ‘Petje Af Hogeland’ in september 2018 van start gaat.

Ontdekken van talenten
Bij de weekendschool leren kinderen van 10 tot en met 14 jaar alles over een bepaald be-roep of een sector. Daarnaast doen zij activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur of gezond gedrag. Inspirerende gastdocenten verzorgen gastlessen en ontvangen de leerlingen in hun eigen werkomgeving voor een praktijkles. Wethouder Hans Ronde: ‘We willen de kin-deren nieuwsgierig maken naar de wereld van later. Zij doen bij de weekendschool nieuwe ervaringen op, ontdekken hun talenten en vormen een beeld van hun eigen toekomst- en opleidingsmogelijkheden. Dit vergemakkelijkt ook hun keuze voor vervolgonderwijs.’
Iedere groep wordt begelei

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl