Delfzijl: inloopbijeenkomst kindcentrum Delfzijl West

De gemeente Delfzijl is gestart met de voorbereiding van het nieuwe kindcentrum aan de Jachtlaan in Delfzijl West. Op dinsdag 3 juli van 19.00 – 21.00 uur wordt er een inloopbijeenkomst gehouden in ‘het Anker’, aan de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl.

Op deze avond is er informatie over het locatieonderzoek, de voortgang van het project en bevindingen van het verkeersonderzoek dat in maart is gehouden.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl