Delfzijl: netwerkbijeenkomstbijeenkomst schuldenproblematiek en armoede

Vrijdag 28 oktober verzamelden kerken, vrijwilligers en andere maatschappelijke instanties zich in de raadszaal van het gemeentehuis van Delfzijl. Gastheer: wethouder Meindert Joostens. Onderwerp van gesprek: de schuldenproblematiek en armoede in de gemeente. Zoals overal in Nederland komt dit ook in Delfzijl voor. In Delfzijl wil men het maatschappelijk netwerk dat zich bezighoudt met schuldenproblematiek en armoede versterken. Het uitwisselen van ervaringen hoort daarbij.
Vrijwilligers kunnen helpen
Deelnemers deelden met elkaar de problemen en kansen die zij zagen rondom het thema. Een belangrijk onderwerp dat aan de orde kwam, was het isolement van inwoners die maar moeilijk rond kunnen komen. De ambitie is om iedereen in de samenleving te laten participeren. Ook deze groep inwoners laat je er tenslotte niet alleen staan. Hiernaast was er bijvoorbeeld ook aandacht voor de combinatie van laaggeletterdheid, gebrek aan digitale vaardigheden en armoede. Een combinatie die het lastig maakt om uit de schulden en armoede te komen. Ook was er aandacht voor het gegeven dat veel mensen zich schamen voor armoede. Terwijl het juist belangrijk is om hier voor uit te komen zodat anderen hen kunnen helpen. Vrijwilligers van bijvoorbeeld de kerk, Humanitas, de Formulierenbrigade of Swd!. Zij kunnen inwoners vaak praktisch helpen en emotionele ondersteuning bieden.
Aanpak maatschappelijke problemen samen en in samenhang
“De gemeente, kerken, vrijwilligers en allerlei maatschappelijk instanties kunnen de aanpak van maatschappelijke problemen alleen samen en in samenhang aan”, aldus Joostens. “We blijven dan ook op deze manier met elkaar in gesprek.”

 

gemeente-kerken-vrijwilligers-en-maatschappelijke-instanties-wisselen-kennis-uit

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl