Delfzijl: Nieuw activiteitencentrum aan Prins Bernardlaan

De gemeente en diverse zorg- en welzijnspartijen gaan samen een activiteitencentrum voor inwoners realiseren in een deel van de voormalige Huishoudschool aan de Prins Bernard-laan 26a in Delfzijl. Door een aantal bestaande activiteiten op één locatie samen te brengen, wordt de samenwerking tussen de organisaties intensiever en is het voor inwoners gemakke-lijker om met elkaar én de organisaties in gesprek te komen. Stichting Welzijn en Dienstver-lening (SWD), Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA), Novo en Lentis starten in eerste instantie hun activiteiten in het centrum. De officiële opening vindt rond de zomer plaats.

Activiteiten in het gebouw
Wethouder Meindert Joostens: De plek waar je woont en leeft, moet een plek zijn waar je je thuis voelt. Activiteiten in de buurt maken hier onderdeel vanuit en geven inwoners gelegen-heid mee te doen in de samenleving. Iedereen is dan ook welkom in het activiteitencentrum.’ Later dit jaar starten er in het centrum ook andere activiteiten, zoals een Ontmoetingshuis Dementie, de niet-geïndiceerde dagopvang voor ouderen; een inloopmogelijkheid om koffie te drinken; De Inzet, een vrijwilligersproject van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam en een kookproject van de NOVO.

Ideeën aandragen
Direct omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld over de plannen voor het gebruik van het gebouw. Voor de invulling van het gebouw kunnen zij nog ideeën aandragen. Dit mogen ook activiteiten zijn die door inwoners worden georganiseerd.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl