Delfzijl: scholing verkleint afstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Delfzijl wil inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen met het zoeken naar
een passende baan. Om dit te bereiken heeft zij samen met de gemeenten Appingedam en Loppersum,
Werkplein Eemsdelta en Werkvoorzieningsschap Fivelingo een aantal opleidingsprojecten ontwikkeld,
zoals ‘Leerbouwen’ en ‘Route arbeid voor praktijkscholen’. Woensdag 16 november bezocht
de Directeur Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bernard ter Haar de
gemeente Delfzijl om werkgelegenheidsprojecten te bezoeken.

Vergroten kans op werk met projecten Leerbouwen en Incheck

“Door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt scholing aan te bieden, vergroten we hun kansen
op een baan”. Dit zegt wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl in gesprek met de Directeur
Generaal en de wethouders Annalies Usmany, gemeente Appingedam en Bé Schollema, gemeente
Loppersum. “Het project ‘Leerbouwen’, een aardbevingsopleiding, is hier een mooi voorbeeld
van. Via het project ‘Incheck’ brengen we in een zo vroeg mogelijk stadium de talenten van statushouders
in beeld. Met deze aanpak en scholing helpen we hen met het vinden van een plek op de
arbeidsmarkt. Naast taalverwerving en kennis van de Nederlandse samenleving staat werk centraal bij
integratie in de samenleving.”

Praktijklessen, Job Creation en Route arbeid voor praktijkscholen

Werkvoorzieningsschap Fivelingo en het Eemsdeltacollege werken nauw samen om jongeren via
praktijklessen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Naast deze projecten is samen met het bedrijfsleven
de methodiek ‘Job Creation’ ontwikkeld, het creëren van banen voor inwoners met een afstand tot
de arbeidsmarkt op het juiste niveau. Daarnaast werken Werkplein Eemsdelta en het Eemsdeltacollege
samen aan het project, ‘Route arbeid voor praktijkscholen’. Hierin combineren zij onderwijs, zorg en
re-integratie om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Taak voor gemeenten

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de
Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten
vinden. Vanuit de Rijksoverheid wordt van gemeenten verwacht dat zij deze groep inwoners ondersteuning
bieden, zodat zij aan de slag kunnen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl