Delfzijl: ten Brink ingeschakeld als informateur

De heer Geert-Jan ten Brink wordt ingeschakeld als externe informateur in de
coalitieonderhandelingen.

De grootste fractie in de raad van Delfzijl, Fractie 2014, heeft besloten de heer Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf van het Waterschap Hunze en Aa’s en voorheen burgemeester van Slochteren, in te
schakelen als informateur in de coalitieonderhandelingen. De heer Ten Brink krijgt de opdracht inventariserend/verkennend werk te doen en een advies te geven over een coalitie met een (zo breed mogelijke) meerderheid in de raad, die een nieuw stabiel college van burgemeester en wethouders kan vormen voor de komende ruim 2 ½ jaar richting de herindeling.

De heer Ten Brink start 3 april 2018 met zijn werkzaamheden.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl