Delfzijl: Verlenging luchtapp en meetnet

Afgelopen anderhalf jaar konden omwonenden van industriegebied Oosterhorn (Delfzijl) geuroverlast van omliggende industrie melden via de Luchtapp. Aan deze pilot werken 48 omwonenden en 4 bedrijven mee.

Omdat er voldoende aanknopingspunten zijn om naar een vervolg te kijken, heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met het verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Luchtapp. Om dit te kunnen doen, worden de huidige Luchtapp en het Meetnet verlengd tot 1 juli 2020.