Delfzijl: Waterschap Hunze en Aa’s start met demonstratieproject

Waterschap Hunze en Aa’s start met de eerste werkzaamheden in het demonstratieproject de Brede Groene Dijk. Dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema verricht op woensdagochtend 7 maart de openingshandeling.

De Brede Groene Dijk is een demonstratieproject voor de versterking van de zeedijk van het waterschap. De zeedijk van Kerkhovenpolder tot aan de Duitse grens moet volgens de normen worden versterkt. Als deze dijk op een traditionele manier zou worden versterkt, zou de grasbekleding worden vervangen door asfalt. Het waterschap kiest voor een meer natuurlijke dijk, een Brede Groene Dijk.

Aanleg Klutenplas

Het waterschap gaat nu van start met de eerste fase in het project: de aanleg van de Klutenplas.

Kluten (broedvogels) hebben een voorkeur voor een broedplek op kale of schaars begroeide gebieden. De Dollard biedt zeer goede mogelijkheden voor een uitbreiding van de klutenpopulatie.

Door het afgraven van een klein deel van de kwelder wordt het oppervlak open, het schaars begroeide terrein vergroot en ontstaat er een tijdelijk van land afgesloten eiland met minimale begroeiing zonder verstoring.  Dit leidt direct tot een toename van het aantal broedende kluten.

De aanleg van de plas zal deze binnen een aantal jaren weer dichtslibben. Hiermee wordt slib ingevangen dat nu in te hoge concentraties aanwezig is in de Eems-Dollard. Zo draagt dit project ook bij aan het verbeteren van dit estuarium.

Vervolg project

Begin mei is deze fase van het project afgerond. De klei die vrijkomt bij het graven van de Klutenplas legt het waterschap te drogen. Vervolgens bouwt Ecoshape na de zomer hiermee een depot langs de huidige dijk. In dit depot pompen ze slib uit polder Breebaart. Door dit slib te laten ontwateren/rijpen, ontstaat klei. Deze klei gebruikt Hunze en Aa’s daarna voor het aanleggen van een 1 km Brede Groene Dijk. Als dit project slaagt, is het de bedoeling om dit op de gehele dijk tussen de Kerkhovenpolder en de Duitse grens toe te passen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl