Den Haag: burgemeester Rodenboog spreekt hoorzitting vaste kamer commissie EZ toe

Burgemeester Rodenboog van de gemeente Slochteren  tijdens  spreekt tijdens de hoorzitting vaste kamercommissie EZ. Vanmiddag om kwart over 3 zal de Rodenboog het onderstaande gaan zeggen.

Spreektekst burgemeester Rodenboog

Rondetafelgesprek Ontwerpbesluit Gaswinning Groningen,  8 september 2016

 

Geachte leden van de commissie,

 

Tijdens het rondetafelgesprek van 18 januari 2016 heb ik bij u aangegeven dat wij erkennen dat het kabinet de gasproductie in korte tijd fors heeft beperkt. Wij constateren dat ook in dit ontwerpbesluit opnieuw een verlaging van de productie wordt voorgesteld. Maar wij zien ook opnieuw dat de meningen uiteen blijven lopen over wat nu een veilig winningsniveau is. En voor ons is het pas voldoende wanneer we op een winningsniveau zijn uitgekomen die voor nu en in de toekomst veilig is. Wij zijn daar met dit niveau niet van overtuigd!

Wij pleiten dan ook voor een verdere verlaging van de productie en dringen er op aan dat alle mogelijkheden worden benut om de dalende lijn voort te zetten. Bijvoorbeeld door het nu concreet werk te maken van het uitbreiden van de conversiecapaciteit en het inzetten op energiebesparende maatregelen. Wij vinden de voorgestelde periode van 5 jaar, waarin het productieplafond in basis op 24 miljard kuub wordt vastgezet, veel te lang. We vragen om perspectief op verdere daling van de productie op kortere termijn, want over 1 ding zijn de deskundigen het intussen gelukkig wel eens: er is een rechtstreeks verband tussen de hoogte van de winning en de aardbevingen.

De Nationaal Coördinator is intussen begonnen met de inspecties van woningen om te kunnen bepalen of versterking nodig is. U hoort het goed: er worden inspecties uitgevoerd! De uitkomsten van die inspecties laten zo lang op zich wachten dat dit jaar in Loppersum nauwelijks woningen daadwerkelijk versterkt zullen gaan worden. Vier jaar na de beving bij Huizinge weten we van ruim 97% van de woningen in Loppersum nog steeds niet of ze aan de norm voor veilig wonen voldoen.

Ondanks dat wij begrijpen dat er sprake moet zijn van een zorgvuldig proces, zijn wij van mening dat het tempo waarin de inspecties en eventuele versterkingen plaats vinden te laag is. We hebben in maart samen met de NCG beloftes aan onze inwoners gedaan die we met dit tempo niet kunnen nakomen. Dat is frustrerend en funest voor het vertrouwen.

U heeft de afgelopen weken veel kunnen horen en lezen over de afhandeling van schades en dan vooral over wat daarin niet goed gaat. De afhandeling van complexe schades blijft een probleem. Elke week heb ik wel mensen aan tafel die in tranen met mij delen waar ze allemaal tegenaan lopen, maar vooral hoe wanhopig ze worden van de trage processen en de onzekerheid en onduidelijkheid.

Ook bij de afhandeling van eenvoudige schades hebben veel van onze inwoners te maken met langdurige en stroperige processen waarin veel contactmomenten nodig zijn met contactpersonen, schade experts, contra-experts, aannemers enz., om hun schade opgelost te krijgen. De proceskosten zijn een veelvoud van het schadebedrag. We hebben altijd de mond vol van het herstellen van vertrouwen. Maar wie vertrouwen wil krijgen, moet ook vertrouwen geven! Ik pleit dan ook voor een aangepaste, minder bureaucratische afhandeling van deze meldingen, die veel meer gebaseerd is op vertrouwen in de melder.

Tenslotte: De Nationaal Coördinator moet zich buitengewoon inspannen om met de NAM tot een werkbaar model te komen voor snelle en volledige uitvoering van het Meerjarenplan. Het is wat ons betreft van tweeën één: of de NAM committeert zich, niet alleen in woord maar ook in daad, niet alleen in de krant maar ook in de praktijk van alledag, tot vlotte en onverkorte uitvoering van het programma en ruimt daarvoor alle obstakels in eigen huis uit de weg. Of de NAM kiest er voor om geen onderdeel te zijn van de oplossing.  Dan zal de minister met NAM de voorwaarden overeen moeten komen waarmee de Nationaal Coördinator in samenwerking met de lokale overheden op alle onderdelen meters kan maken. De NAM met één been in het systeem en met het andere been er buiten, dat gaat niet meer.

 

Uitgesproken door Albert Rodenboog burgemeester gemeente Loppersum op 8 september 2016

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl