Eén motie aangenomen, twee verworpen

Op de raadsvergadering van 2 februari jl. zijn drie moties vreemd aan de dag behandeld. Raadslid Jan Westerdiep (PvdA) diende een motie in namens de fracties van de PvdA , D66, SP, BBP, GBMG, CDA en GroenLinks, waarin het college wordt opgeroepen er bij de minister van VWS op aan te dringen het voorgenomen kabinetsbesluit over de sluiting van de afdeling Kinderhartchirugie van het UMCG definitief van tafel te halen. Daarmee kan een einde worden gemaakt aan de onzekerheid voor patiënten en hun ouders, medewerkers van het UMCG en inwoners uit Noord-Nederland. De motie is met 32 stemmen unaniem aangenomen.

Yannick Lutterop (D66) lichtte een motie van D66 en de SP toe. Hij vroeg of het college met een voorstel wil komen om jongeren, via JongRES, te betrekken bij participatietrajecten rondom hernieuwbare opwek en warmte en om JongRES advies- en stemrecht te geven bij de RES overlegorganen. Tien raadsleden stemden voor (PvdA, D66, SP en BBB/LMG), maar 22 raadsleden stemden tegen (GBMG, BBP, CDA, CU, VVD en GL) en daarmee werd de motie verworpen.

Een motie van GroenLinks en D66 om het initiatief voor een nieuw Urban Sportpark in Midden-Groningen te omarmen kon ook niet rekenen op veel bijval. Wethouder Annemiek had al aangegeven om “het mee te nemen naar het portefeuillehouders overleg. Deze motie heeft geen meerwaarde.” Ze wil de raad wel op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Acht raadsleden stemden voor (SP, D66, GL en BBB/LMG), 24 stemden tegen (GBMG, BBP, PvdA, CDA, CU en VVD).

Deel naar jouw media!