Gelden voor Zuidbroek en Noordbroek

Voor het faciliteren van de noodopvang voor asielzoekers in de Eurohal in Zuidbroek ontving de gemeente Midden-Groningen een bedrag van €100.000,- per maand van de rijksoverheid. Van het totaal van €1,2 mln is €100.000,- gebruikt voor dekking van de gemeentelijke kosten. Het overige bedrag komt ten goede aan de omgeving. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het geld als volgt te verdelen: Zuidbroek krijgt een bedrag van €1 mln en Noordbroek €100.000,-. De dorpen kunnen het geld gebruiken voor verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Het voorstel wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Verdeling gelden

De Eurohal, waar het afgelopen jaar maximaal 500 asielzoekers verbleven, staat in Zuidbroek. Asielzoekers waren daarom het meest georiënteerd op Zuidbroek en maakten vooral gebruik van de voorzieningen in het dorp. In Noordbroek was dit aanzienlijk minder, maar de aanwezigheid van de noodopvanglocatie was ook in dit dorp merkbaar. Op basis hiervan stelt het college de verdeling van de gelden voor.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De inwoners van Zuidbroek en Noordbroek hebben zich constructief opgesteld bij de komst van de noodopvang. Wij willen het geld dat wij van het rijk hebben ontvangen als tegemoetkoming voor het faciliteren van de noodopvang aan de beide dorpen geven als impuls voor de leefbaarheid. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een deel van de dorpsplannen die in ontwikkeling of net klaar zijn”.

Noodopvang Eurohal

Van 15 september 2022 tot 15 september 2023 was een noodopvang voor maximaal 500 asielzoekers gevestigd in de Eurohal in Zuidbroek. Dit was een noodopvang, omdat er grote problemen zijn bij de opvang van asielzoekers in Nederland. De gemeente Midden-Groningen zegde toe maximaal een jaar mee te werken aan de noodopvang van asielzoekers. Deze afspraak maakte de gemeente met het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze periode hing samen met de landelijke afspraken over opvang van asielzoekers, waarbij de rijksoverheid mogelijk álle Nederlandse gemeenten gaat verplichten een bijdrage te leveren aan de asielopvang. De 10 Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid hebben al afspraken gemaakt over het aantal opvangplekken voor asielzoekers in 2023 en 2024. Inmiddels is de noodopvang in Zuidbroek gesloten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl