Sociale Wijkvernieuwer Noorderpark

Hoogezand-Noord staat aan de start van een grootschalige wijkvernieuwing. Naast veel sloop en nieuwbouw wil de gemeente inzetten op een sociaal programma in de aansluitende woonwijk Noorderpark. De woonwijk kent relatief veel criminaliteit, sociaaleconomische achterstelling en weinig sociale cohesie. De gemeente wil meer gemeenschapszin, activiteiten in de wijk en perspectief voor inwoners om tot een prettiger en veiliger leefklimaat te komen.

Als eerste stap heeft de gemeente een sociale wijkvernieuwer aangesteld om sociale netwerken te versterken en maatschappelijke initiatieven in de wijk te stimuleren. Deze wijkvernieuwer kan zodoende samen met de inwoners, lokale organisaties en belanghebbenden een sociaal programma vormgeven. Voor dit programma wordt 225 duizend euro voor 2024 en 370 duizend euro voor 2025 gereserveerd. Een fors deel van deze middelen wordt gedekt vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Sociale wijkvernieuwing en eigen regie

‘Sociale wijkvernieuwing betekent dat mensen elkaar weer weten te vinden, dat mensen weer vertrouwen hebben in elkaar en ook waar nodig op elkaar letten’, aldus Roshano Dewnarain (GroenLinks). Volgens Dewnarain zorgt dit ervoor dat criminaliteit minder kans krijgt en mensen weer een (sociale) buffer hebben om op terug te vallen in moeilijke tijden. Het is de bedoeling dat de sociale wijkvernieuwer samen met de inwoners aan de slag gaat om het sociale programma vorm te geven. Op deze manier hoopt het college te bewerkstelligen dat mensen zelf regie nemen en zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt in de wijk, aldus wethouder Offereins.  De gemeente mikt op een breed scala aan programma’s en initiatieven. Denk aan NPG-projecten voor mensen met schuldenproblematiek of re-integratie doorlopen. Maar evengoed een Cruyff-Court voor de jeugd.

Segregatie overbruggen

Roshano Dewnarain (GroenLinks) wees op de segregatie in de woonwijk. ‘Iedereen leeft op zijn eigen eilandje’. De verschillende woningblokken met elk een eigen uitstraling zouden ook de onderlinge afstand tussen mensen versterken. Voor Dewnarain is het overbruggen van deze segregatie een belangrijke voorwaarde om van Noorderpark een gemeenschap te maken.

Onrust in de wijk – Geplande sloop

Naast de sociale wijkvernieuwing zal er ook veel sloop/nieuwbouw plaatsvinden. De hele wijk gaat op de schop. Tijdens de raadscommissievergadering was de heer Koumans aanwezig als bewonersvertegenwoordiger. Hij gaf aan dat er veel onrust is in Noorderpark. De reden is dat er veel onduidelijkheid is over de plannen en over wanneer de sloop start. Men krijgt verschillende berichten vanuit de woningcorporaties en de gemeente. Vanuit de raad klonk het verzoek aan het college om een betere communicatie te voeren naar de inwoners.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl