Geslaagde BUFFER+ en bezoek ’t Roegwold

Onlangs vond een geslaagde tweedaagse aftrap van het Interreg-project BUFFER+ plaats, waar ook de gemeente Midden-Groningen aan mee doet. BUFFER+ is een Europese project, wat zich bezighoudt met veenbehoud, herstel en duurzame vernatting. De provincie Groningen is naast partner ook trekker van dit project.

De laagveengordel rondom de stad, ook wel bekend als ‘Groeningen’, stond bij deze aftrap centraal. Groeningen verbindt de meren en landschappen van vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Binnen Netwerk Groeningen wordt er met verschillende partners gewerkt om hier een klimaatpositieve regio van te maken. Tijdens de BUFFER+ aftrap hebben de internationale partners kennis gemaakt met de uitdagingen en ontwikkelingen van Groeningen.

De buitenlandse gasten bezochten per bus ’t Roegwold, de Onnerpolder en het Zuidelijk Westerkwartier. Op verschillende plekken in de gebieden kwamen de deelnemers meer te weten over de plannen voor het veenweidegebied, natte natuur en veenherstel, samenwerking via de Innovatie werkplaats in Hellum en hoe natuurontwikkeling en waterberging uitstekend samengaan. De betrokken gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook het Groninger landschap, Staatsbosbeheer, de Hanzehogeschool, AOC Terra en Prolander vertelden in het gebied over hun werkzaamheden en de uitdagingen die hier spelen.