GL en D66 openden discussie zwarte piet

Fractievoorzitter Roshano Dewnarain van Groenlinks en raadslid Esmeralda Smith van D66 openden tijdens de raadscommissievergadering deze week opnieuw de discussie over zwarte piet. Het agenderingsverzoek werd eind vorig jaar ingediend naar aanleiding van het bezoek van voormalig wethouder Patricia Nieland-Kampen aan de sinterklaas-intocht in Martenshoek. Dit bezoek betekende een breuk met het beleid van het voormalige college.

Het voormalige college liet twee jaar geleden weten dat het zich zou inzetten voor een transitie van de traditionele zwarte piet naar een alternatief (zoals de roetveeg-piet of de regenboog-piet). Dit betekende onder andere dat leden van het college voortaan niet meer uit hoofde van hun functie aanwezig zouden zijn bij sinterklaas-intochten waarbij de traditionele zwarte piet een rol zou spelen. Toen wethouder Nieland-Kampen afgelopen sinterklaasfeest officieel aanwezig bleek te zijn bij de intocht in Martenshoek waar eveneens traditionele zwarte pieten bij waren, reageerden GroenLinks en D66 verontwaardigd en verzochten het huidige college om verheldering te bieden over het beleid met betrekking tot dit onderwerp.

Het college heeft in een schriftelijk antwoord laten weten dat het bij de intreding van het nieuwe college in 2022 heeft besloten om de afweging om officieel aanwezig te zijn bij een intocht aan elk collegelid individueel over te laten. Het college bevestigt dat het net als het voormalige college een transitie van de zwarte pieten naar een alternatief ondersteunt, maar onderschrijft ook dat de traditie principieel een maatschappelijk initiatief is zonder inhoudelijke overheidsbemoeienis.

In de raadscommissievergadering was veel verdeeldheid over het onderwerp. Gemeentebelangen en de Boer Burger Partij relativeerden het belang van de discussie aan andere maatschappelijke problemen. VVD pleitte ervoor om dit kinderfeest niet onnodig te politiseren en een maatschappelijke transitie met geduld tegemoet te treden. De SP wees op het belang van een eenduidig standpunt vanuit het college en het CDA pleitte voor een open gesprek in de samenleving met wederzijds begrip voor elkaars standpunten.

Fractievoorzitter Dewnarain verzocht het college herhaaldelijk om een standpunt in te nemen in deze kwestie. Burgemeester Hoogendoorn benadrukte dat het college gelooft in de weg van geleidelijkheid en vrijwilligheid en wees op de transitie die al gaande is in de samenleving. Het college ziet bewust af van overheidsinmenging en stelde dat meningsverschillen onderdeel zijn van een democratie.

Een punt van kritiek vanuit GroenLinks en D66 betrof het feit dat het college de gemeenteraad niet had geïnformeerd over de standpuntwijziging bij de intreding van het nieuwe college.

Dewnarain benadrukte dat hij het kinderfeest bovenal een feest wil laten zijn en dat we juist om die reden rekening moeten houden met alle kinderen, ook zij die wel moeite hebben met de figuur van zwarte piet.

Deel naar jouw media!