Golfclub Duurswold – Borgstelling 2025

De gemeente verlengt een borgstelling voor Stichting Exploitatiemaatschappij Golfbaan Duurswold (SEDG) met een jaar. Het gaat om een lening van bijna 1.8 miljoen euro die de golfclub sinds 2009 heeft open staan bij de Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG).  In januari 2024 heeft BNG aangegeven de lening niet te willen verlengen omdat de golfclub te weinig aflossingscapaciteit heeft. Met de verlenging van de borgstelling vanuit de gemeente is BNG bereid geweest om de lening met een jaar te verlengen. In dit jaar is de gemeente in gesprek met de golfbaan om te komen tot een herstructurering en een plan voor aflossing van de lening.

De raad not amused

De raad kreeg het raadsvoorstel pas vlak voor de vergadering en werd verzocht ‘geen wensen en bedenkingen te uiten’. Dit vonden diverse fracties toch niet correct. Het gesprek met BNG had al in januari plaatsgevonden. De lening zelf loopt als sinds 2009 en is in 2019 nog verlengd. Oftewel, dit probleem is al jaren bekend. Diverse fracties vroegen zich af waarom de raad nu pas werd ingelicht. Wethouder Ploeger gaf aan dat de gemeente er tot kort geleden vanuit ging dat de lening gewoon verlengd kon worden. Ook geeft wethouder Ploeger aan dat het in principe om een aflossingsvrije lening gaat. Enkel in de laatste jaren was er een afspraak gemaakt om een klein deel af te lossen. Dit is niet gebeurd.

Amendement ChristenUnie

De heer Metscher diende een amendement in waarin de voorwaarden voor de borgstelling wat scherper werden gesteld en de golfbaan binnen een redelijk termijn met een plan tot aflossing moet komen. Het amendement is unaniem aangenomen.

Wethouder ploeger optimistisch

Wethouder Ploeger lichtte toe dat de gemeente in gesprek is met het bestuur en geeft aan er vertrouwen in te hebben dat de golfbaan de lening en toekomstige aflossing zal kunnen dragen. Dit vertrouwen baseert hij op de groei in de begrotingscijfers en het meerjarenperspectief van de golfclub. Ook heeft de stichting afgelopen jaren geïnvesteerd, waaronder in de bouw van een compleet nieuw clubhuis.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl