Haren: motie verworpen door college

Provinciale Staten hebben gesproken over de voorgenomen herindeling van de gemeente Haren met Groningen en Ten Boer.

Er werd 1 motie ingediend door een aantal fracties.

In de motie werd het college opgeroepen om haar voorgenomen definitief besluit over een fusie uit te stellen.

Zodat de gemeente Haren het ombuigingspakket kan uitvoeren om tot een definitieve herindeling te komen.

Deze motie werd verworpen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl