Harkstede: Informatieavond woonvorm

Op dinsdag 25 oktober van 19.30-21.00 uur is er een informatieavond over de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg in Harkstede. Deze avond wordt gehouden in partyboerderij ‘t Hof van Scharmer aan de Hoofdweg 68, in Scharmer. Tijdens de avond vertellen de betrokken zorginstellingen, woningcorporatie Lefier en de gemeente Groningen, wat zij met alle inspraakreacties hebben gedaan.

Hoe deze een plek hebben gekregen in het Inrichtingsplan van het terrein en in het Sociaal Beheersplan. In het Sociaal Beheersplan staan maatregelen en afspraken hoe zij overlast kunnen beperken. Deze stukken vindt u uiterlijk op 21 oktober op de gemeentelijke website. Verder licht de gemeente het vervolgproces toe, zoals in de vergunningaanvraag.

Voor een aantal mensen in onze samenleving past het beschikbare aanbod aan woonmogelijkheden niet. In dit geval vaak vanwege hun psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Met deze nog niet bestaande woonvorm  beogen ze voor 9 personen een passende (maar niet vrijblijvende)woonvorm te realiseren, van waaruit gewerkt kan worden aan een menswaardiger bestaan en een eventueel hernieuwd toekomstperspectief.

De eenpersoonswoningen worden eenvoudige woningen. Met eigen woonruimte, keuken, douche, toilet en buitenruimte. In iedere woning mag maximaal 1 persoon wonen. De woningen staan bij elkaar op één terrein. Woningcorporatie Lefier laat de woningen plaatsen en gaat ze verhuren. Bron: Gemeente Groningen.

Deel naar jouw media!