Herdenkingen 4 mei – Dorpsprogramma’s

Aanstaande donderdag 4 mei vinden er herdenkingsdiensten plaats in Foxhol, Froombosch, Harkstede, Hellum, Hoogezand, Kiel-Windeweer, Kolham, Kropswolde, Meeden, Muntendam, Noordbroek, Sappemeer, Siddeburen, Slochteren, Tjuchem, Woudbloem en Zuidbroek.

De programma’s per dorp vindt u hieronder:

Foxhol

19:30 Formeren Stille Tocht bij M.F.C. Foxhol / 19:45 Vertrek Stille Tocht naar het monument (Monument Foxhol – Hoek Pluvierstraat – Meeuwenstraat) / De heer Brons spreekt de namen van de gevallenen uit / 19:59 Taptoe-signaal Marja Klazenga / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Volkslied gespeeld door Filofonisch orkest / 20:05 Toespraak door raadslid Marian van Dijken; gedicht door leerlingen van W.A. Scholtenschool; kranslegging namens het college en de adoptieschool W.A. Scholtenschool; afsluiting door de heer Brons; gelegenheid om bloemen te leggen; muziek gespeeld door Filofonisch orkest; einde plechtigheid.

Froombosch

19:45 Verzamelen op de begraafplaats / 19:50 Openingswoord Dorpsbelangen Froombosch; overdenking door Thorwald Vader; gedicht / 19:59 Taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Wilhelmus couplet 1; bloemen leggen namens de gemeente en het dorp.

Harkstede

De herdenking vindt plaats bij het monument dat is geplaatst bij de monumentale kerk.

19:45 Start herdenking; klokkenluiden met rouwslag / 19:55 Twee jongeren en spreker leggen kransen bij het monument / 19:58 Taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Leerlingen lezen gedicht voor; burgemeester Hoogendoorn houdt herdenkingsrede; twee coupletten Nederlands volkslied gezongen; afsluiting plechtigheid met klokkenluiden.

Na afloop loopt iedereen langs het monument en kan een ieder bloemen leggen. Ook is er een mogelijkheid om na te praten en voor een kopje koffie in De Graankorrel.

Hellum

De aanvang is om 19:00 in de Walfriduskerk. De herdenking vindt plaats om 20:00 bij het monument voor de familie Bollegraaf.  Hier worden de namen genoemd van de mensen die met het monument worden herdacht en worden er twee minuten stilte gehouden.

Bij de bijeenkomst in de kerk is er medewerking van de muziekgroep ‘De Vaganten’. De heer Mischa Bosman zal spreken, evenals enkele jongeren. De gemeente Midden-Groningen wordt vertegenwoordigd door raadslid mevrouw Marjolein Vulpes. Mevrouw Jelske Kleefsma-van der Wal speelt op het orgel. De Kloksmeer jongens worden gevraagd om de klokken te luiden tijdens de stille toch vanuit de kerk naar het monument. Na de twee minuten stilte wordt het taptoe-signaal geblazen en worden er bloemen gelegd. Ter afsluiting wordt het Wilhemus gezamenlijk gezongen en is iedereen uitgenodigd voor koffie in de kerk.

Hoogezand-Sappemeer

Joods monument: tegenover NS station Hoogezand-Sappemeer.

17:40 Verzamelen in het Oosterpark, in het park achter de driehoek Burgemeester Bartelstraat, Vijverstraat en Zuiderlaan / 17:45 Stille tocht via het station naar het monument; toespraak door burgemeester Hoogendoorn; gedicht door kinderburgemeester Lieke Kruijer; gedicht door leerlingen van Aletta Jacobscollege; vlag halfstok hijsen door leden van Scouting de Trappers; taptoe-signaal door trompettist van fanfarekorps / 18:00 Twee minuten stilte; kranslegging door leerlingen van Aletta Jacobscollege; kranslegging door Odd Fellows; kranslegging door kinderraad samen met de burgemeester; afsluiting door de heer Maarten van der Meijden, lid van comité; herdenking 4 mei H-S.

19:20 Formeren Stille Tocht op het plein voor de Damkerk / 19:25 Begin klokkenluiden; vertrek stille tocht via gedenkplaat bij Kappa Graphic Board naar het monument op De Stille Hof / 19:55 Opstellen bij het monument / 19:59 Einde klokkenluiden en taptoe-signaal door trompettist fanfarekorps H-S / 20:00 Acht klokslagen en twee minuten stilte / 20:02 Volkslied door het fanfarekorps H-S / 20:05 Kranslegging namens het college en de adoptieschool Ger. Majellaschool; gedicht door leerlingen van Ger. Majellaschool; toespraak door wethouder Erik Drenth; afsluiting door de heer Maarten van der Meijden; muziek en gelegenheid om bloemen te leggen; einde plechtigheid.

Kiels-Windeweer

Bij de Amshoff – Voormalige NH-kerk

19:45 Opstellen bij het monument / 19:50 Begin klokkenluiden / 19:59 Einde klokkenluiden en taptoe-signaal Bas van de Broek / 20:00 Acht klokslagen en twee minuten stilte / 20:02 Volkslied door Time Flies / 20:06 Kranslegging door raadslid Thea van der Veen, kinderen uit Kiel-Windeweer en De Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer; gedicht door kinderen; gelegenheid voor het leggen van bloemen; toespraak door raadslid Thea van der Veen; afsluiting plechtigheid door mevrouw A. Kremer – de Boer, lid van comité; muziek van Time Flies; gelegenheid om bloemen te leggen (VPBK); einde plechtigheid.

Kolham

19:30 Samenkomst nabij het monument op het plein bij Dorpshuis Mainschoar. Vanwege schade aan de dakruiter wordt de kerkklok niet geluid. De heer en mevrouw Linker omlijsten het programma muzikaal / 19:58 Taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte; Wilhelmus gezamenlijk zingen; Esmeralda Smit spreekt namens de gemeente, leerlingen van groep 7 en 8 van het Kind Centrum Kolham aan het woord en Jaap Kloosterhuis spreekt namens het 4 mei comité; bloemlegging bij het monument.

Na iedere spreker en bloemlegging spelen de heer en mevrouw Linker een Coral. Aansluiten is er gelegenheid voor de inwoners om bloemen bij het monument te leggen en wordt de plechtigheid afgesloten.

Kropswolde

Kerk in Kropswolde – Oorlogsgraven Vliegeniers

19:40 Formeren Stille Tocht / 19:45 Begin klokkenluiden; vertrekt Stille Tocht; uitdelen bloemen / 19:55 Opstellen bij graven / 19:59 Einde klokkenluiden. Taptoe-signaal door trompettist van fanfarekorps H-S / 20:00 Acht klokslagen en twee minuten stilte / 20:02 Volkslied door muziekgroep Comodo / 20:05 Toespraak door raadslid Gertjan Bruins; gedicht door leerlingen van Walstraschool; kranslegging namens het college, nabestaanden en de adoptieschool De Walstraschool; afsluiting door de heer J. Sporrel, lid van comité; muziek door Comodo en gelegenheid om bloemen te leggen; einde plechtigheid.

Meeden

18:00 Vlag halfstok bij M.F.A. De Rode Beuk en het bezinningsmonument / 19:10 Inloop M.F.A. De Rode Beuk met muziek / 19:15 Welkomstwoord en inleiding door Peter de Haan, lid van comité / 19:20 Programma met medewerking van leerlingen de Dorpsschool en diverse inwoners van Meeden / 19:50 Vertrek in stilte naar het bezinningsmonument / 19:59 Taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte/ 20:02 Kranslegging door Marcus Ploeger namens de gemeente en kranslegging door leerlingen van de Dorpsschool; spelen van het Wilhelmus; afsluiting.

Aansluitend is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in M.F.A. De Rode Beuk. Bezoekers aan deze herdenking worden verzocht een enkele bloem of bloesemtak uit eigen tuin mee te nemen. Deze worden in ontvangst genomen en samengevoegd tot een geheel als symbool van eenheid. Bloemlegging bij het bezinningsmonument is de hele dag mogelijk.

Muntendam

18:40 Verzamelen bij de Baptistenkerk voor de Stille Tocht / 18:50 Vertrek Stille Tocht, langs de Stolpersteine en het herdenkingsmonument Joodse onderduikers, naar de Hervormde Kerk / 19:15 Aanvang programma in de kerk met medewerking van Chr. Brassband Elad en leerlingen van de basisscholen / 19:47 Verzamelen bij het gedenkteken; klokluiden / 19:55 Koraalmuziek / 19:58 Kranslegging door Hendrik Loots namens het gemeentebestuur en leerlingen van de basisscholen, gevolgd door het spelen van het taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Wilhelmus en afsluiting.

Aansluitend is er gelegenheid om zelf meegebrachte bloemen te leggen en koffie, thee of fris te drinken in de kerk. Tijdens de bloemlegging speelt Elad koraalmuziek.

Noordbroek

18:45 Inloop in de kerk onder klanken van de piano / 19:00 Welkomwoord; betekenis van de herdenking op 4 mei; ontsteking van kaars ter nagedachtenis aan de slachtoffers van oorlogsgeweld / 19:05 Herdenkingswoorden door raadslid Herman Loots namens de gemeente / Gedicht door een leerling van groep 8 van de Inspecteur Amerikaschool / 19:15 Oorlogsverhaal over een kind uit Noordbroek / 19:20 Kinderen van de Inspecteur Amerikaschool zingen met enkele dames ‘Elk En Ain’ / 19:27 Einde plechtigheid in de kerk en op afroep van de regie het verzoek om aan de weg op te stellen voor de Stille Tocht naar het monument; de lantaarn met de brandende kaars gaat mee naar het monument; vertegenwoordigers van ‘Klokkenluuders Noordbrouk’ dragen de krans mee / 19:31 Vertrekt van Stille Tocht naar het monument onder klokgelui / 19:50 Klokgelui door Klokkenluuders Noordbrouk / 19:57 Kranslegging door Herman Loots en Klokkenluuders / 20:00 Klokkenluiden en twee minuten stilte / 20:02 Wilhelmus door muziekvereniging Oosterbroek; dameskoor Elk En Ain zingt verschillende liederen; afsluiting en dankwoord door raadslid.

Sappemeer

Joods monument: tegenover NS station Hoogezand-Sappemeer.

17:40 Verzamelen in het Oosterpark, in het park achter de driehoek Burgemeester Bartelstraat, Vijverstraat en Zuiderlaan / 17:45 Stille tocht via het station naar het monument; toespraak door burgemeester Hoogendoorn; gedicht door kinderburgemeester Lieke Kruijer; gedicht door leerlingen van Aletta Jacobscollege; vlag halfstok hijsen door leden van Scouting de Trappers; taptoe-signaal door trompettist van fanfarekorps / 18:00 Twee minuten stilte; kranslegging door leerlingen van Aletta Jacobscollege; kranslegging door Odd Fellows; kranslegging door kinderraad samen met de burgemeester; afsluiting door de heer Maarten van der Meijden, lid van comité; herdenking 4 mei H-S.

RK Kerk – Gedenknaald Margrietpark

19:35 Verzamelplaats voor de Stille Tocht op het plein bij de RK Kerk in Sappemeer; de deuren van kerk worden geopend zodat mensen naar binnen kunnen om stil te worden, te bidden of een kaars aan te steken / 19:40 Begin klokkenluiden; vertrek Stille Tocht richting Gedenknaald in het Margrietpark / 19:55 Aankomst en opstellen / 19:59 Einde klokkenluiden; taptoe-signaal door trompettist van Christelijke Fanfarekorps Juliana / 20:00 Acht klokslagen en twee minuten stilte / 20:02 Volkslied door Christelijke Fanfarekorps Juliana; kranslegging namens het college en de adoptieschool Sint Antoniusschool; gedicht door leerlingen van de Sint Antoniusschool / 20:05 Toespraak door raadslid Marco Metscher; afsluiting door de heer M. Westerhof, lid van comité; muziek en gelegenheid om bloemen te leggen; einde plechtigheid.

Schildwolde

19:30 Verzamelen voor het monument en klokkenluiden / 19:45 Muziekvereniging De Woudklank / 19:58 Taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Wilhelmus (1e couplet); kranslegging door raadslid Henk Flederus; kranslegging namens 4/5 mei comite; bloemen leggen door schoolkinderen en eventueel particulieren.

Na afloop is er een bijeenkomst in de kerk. Orgelspel door heer. K. Hinrichs. Toespraak door raadslid Henk Flederus. Toespraak namens de kerken.

Siddeburen

Hervormde Kerk, aanvang 19;00

18:50 Muzikale introductie / 19:00 Welkomwoord door Jan Onne Bosman, voorzitter van de Stichting 4/5 Mei Siddeburen; koorzang; herdenkingstoespraak door mevrouw Marian Kramers, gastspreker ‘Als de vrede is getekend, is de oorlog niet voorbij; koorzang; voordracht van twee gedichten door twee leerlingen van CBS Zonnewijzer en OBS Springplank; koorzang; bloemen en kransen worden uit de kerk gedragen; zestien kinderen van beide basisscholen dragen de bloemen naar buiten en onder klokgelui verlaten de aanwezigen de kerk / 19:50 Stille Tocht van de kerk naar het monument onder klokgelui / 19:55 Aankomst bij het monument; taptoe-signaal door het koper-ensemble / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 De zestien Siddebuurster oorlogsdoden worden bij name genoemd door Grietje Steenhuizen, terwijl gelijktijdig zestien kinderen van de beide basisscholen bloemen leggen bij het monument; koraalspel door het koper-ensemble; kranslegging door afgevaardigden van de vrouwenbeweging Passage namens de inwoners van Siddeburen en afgevaardigden van de gemeente.

De herdenking vindt plaats in medewerking van het gemengde koor Syerdeberth, Willem Tamminga, koster en klokkenluider, Grietje Steenhuizen en het koper-ensemble bestaande uit leden van Concordia.

Slochteren

19:30 Verzamelen voor het monument en klokkenluiden / 19:45 Optreden door het Groninger Mannen-ensemble o.l.v. mevrouw D. Van der Heide / 19:58 taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Wilhelmus (1e couplet) zingen; kranslegging namens het gemeentebestuur; kranslegging namens het 4/5 mei comité; bloemen leggen door schoolkinderen en eventueel particulieren.

Na afloop is er een bijeenkomst in de kerk. Orgelspel door de heer Bert Geerstema. Toespraak door mevrouw I. Prins namens het gemeentebestuur. Toespraak door de heer L. Koens namens de plaatselijke kerken. Optreden door het Groninger Mannen-ensemble.

Tjuchem

Verzamelen om 19:50 bij de Plaaisterploats (naast de tennisbanen) voor de Stille Tocht naar de Kapel. Bij het monument voor de Kapel vindt de twee minuten stilte en de kranslegging plaats. Hierna wordt de herdenking voortgezet in de Kapel. Er worden onder meer gedichten voorgelezen en er is tijd gereserveerd voor sprekers. Mensen die graag iets willen zeggen kunnen zich daarvoor aanmelden bij Tineke Zuidema via 06-8177 5166 (graag na 18:00).

Na afloop van de plechtigheid is er in de Kapel gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.

Woudbloem

11:00 Dorpsbelangen Woudbloem en Dorpsbelangen Scharmer leggen bloemen bij de 3 Stolpersteine

19:30 Verzamelen bij Erf en Weide, Woudbloemlaan 34 in Woudbloem / 19:30 Stille Tocht naar het monument / 19:55 Gedicht en voordracht / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Muziek / 20:05 Kranslegging; einde van de plechtigheid en terug naar de Erf en Weide.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten en koffie en thee te drinken in de Erf en Weide.

Zuidbroek

18:00 Vlag halfstok / 19:30 Verzamelen buiten bij de Broeckhof / 19:40 Vertrek Stille Tocht, via Stolpersteine op Klaas Woltjerweg, dan Prins Bernhardlaan naar Stationstraat / 19:50 Aankomst monument; voordracht door kinderen van basisscholen De Tandem en De Wegwijzer; toespraak door raadslid Roshano Dewnarain / 19:58 Kranslegging gevolgd door taptoe-signaal / 20:00 Twee minuten stilte / 20:02 Wilhelmus; afsluiting door raadslid Dewnarain.

 

Deel naar jouw media!