Hoogezand: 3000 euro voor Second Home

Op vrijdag 29 november om 16.00 uur overhandigt de voorzitter van de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën Joke Bakker, samen met wethouder Jan Jakob Boersma een bedrag van € 3.000 aan Second Home,  Goeman Borgesiusstraat 58 in Hoogezand. Een door de Bewonersraad ingestelde jury, onder leiding van professor Gerjan Navis (UMCG) beoordeelt aanvragen van actieve bewoners. Er zijn meerdere aanvragen van bewonersinitiatieven in behandeling. De feestelijke bijeenkomst vindt plaats in het tijdelijke huis Second Home, dat op 29 november officieel geopend wordt. Second Home is een initiatief van De Toverboom en richt zich op gezinnen in moeilijke situaties. Initiatiefnemer Rebecca Albers is heel blij met het bedrag. “Hierdoor kunnen we ons nog meer inzetten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een grote afstand tot de maatschappij. Met dit geld zetten wij de activiteit ‘Samen Eten Samen Koken’ op met eigen gekweekte groente. Ook de ouders koken en eten mee!” De gemeente Midden Groningen is een van de elf gemeenten die meedoen aan het programma Kans voor de Veenkoloniën, gericht op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van de Veenkoloniën. Kracht van de Veenkoloniën is één van de hoofdlijnen van dit brede programma. Binnen dit programma richt de Bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën zich op het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Het streven is om meer zeggenschap te realiseren voor bewoners. Het kiem- en zaaigeld is, naast advies, concrete ondersteuning en het onderling delen van kennis, een belangrijk middel om hier aan te werken.

Kracht van de Veenkoloniën ondersteunt sinds een jaar bewonersinitiatieven die concreet bijdragen aan positieve gezondheid. Naast praktisch advies en ondersteuning wordt er kiem- en zaaigeld beschikbaar gesteld om initiatieven verder te helpen. Het is de eerste keer dat dit wordt uitgereikt. Foto: Nieuwe logo van De Toverboom.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl