Hoogezand: Afbouw Kindcentrum Vosholen gaat starten

De afbouw van Kindcentrum Vosholen gaat eindelijk beginnen en dat is goed nieuws voor de bewoners van woonwijk De Vosholen en alle kinderen die hier met hun school of kinderopvang onderdak zullen gaan vinden.

Wethouder Erik Drenth reageert opgetogen: “Het heeft echt heel lang geduurd omdat we veel tegenslag hebben ondervonden in het voortraject. Nu kan ik gelukkig zeggen dat er een mooi maar vooral bevingsbestendig kindcentrum in De Vosholen zal gaan komen. Alle seinen staan nu op groen.” Met een nieuwsbrief en een inloopbijeenkomst begin mei laat de gemeente zien hoe de bouw en het verdere traject tot ingebruikname zullen gaan verlopen.

Uitbreiding
Hoewel de afbouw nog moet beginnen is de architect al bezig met het uitwerken van de voorgenomen uitbreiding op dit kindcentrum (van 500 naar 600 kinderen). Mede afhankelijk daarvan nemen de Theo Thijssenschool en de St. Antoniusschool, en Prokino en KaKa (kinderopvang en de peuteropvang) het Kindcentrum Vosholen naar verwachting na de zomervakantie van 2019 in gebruik.

Ketelhuis
Het ketelhuis maakt onderdeel uit van het kindcentrum. In het ketelhuis komt een peuterspeelzaal en daarnaast zal het ketelhuis na schooltijd ook gebruikt worden voor kinderopvang. De bouw hiervan vindt tegelijkertijd plaats met de rest van de bouw.

Achtergrond
Door achtereenvolgens vertraging door het aardbevingsbestendig maken, het faillissement van de aannemer en fouten in de constructieve berekeningen liet een herstart van de bouw helaas lang op zich wachten. Achter de schermen is al die tijd hard gewerkt om de bouw te kunnen hervatten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl