Hoogezand: gemeente gedoogt scheepswerf Pattje tijdelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen over de vergunningprocedure, gedogen en toezicht, op de scheepswerf Pattje in Waterhuizen. Aangezien de provinciale gedoogbeschikking afloopt op 1 januari heeft B en W besloten de aangevraagde activiteiten van het bedrijf Pattje vanaf 1 januari 2017 onder strikte voorwaarden te gedogen tot uiterlijk 1 april 2017.

In juni 2016 heeft de provincie een eerdere vergunningaanvraag geweigerd voor de activiteiten van de scheepswerf. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid van het afgeven van een nieuwe vergunningaanvraag bij de gemeente en niet meer bij de provincie. Bij de beoordeling van de huidige vergunningaanvraag heeft het College geen weigeringsgronden aangetroffen. Daarom heeft zij besloten een ontwerpvergunning ter inzage te leggen voor het bedrijf. Dit zal waarschijnlijk gedurende 6 weken ter inzage liggen vanaf de eerste week in januari 2017.
Sinds de vergunningsweigering hebben het bedrijf, de provincie en de gemeente verschillende oplossingen onderzocht. Het grootste hinderprobleem is de geluidsproductie die hoort bij de scheepsbouw. Uiteindelijk heeft het bedrijf gekozen voor een aantal investeringen van het bedrijf in voorzieningen op de werf. De afbouw van de twee bestaande hallen op de kade en de nieuwbouw van twee nieuwe milieuhallen maken het mogelijk dat het bedrijf voldoet aan diverse milieuregels. De gekozen oplossing is door het bedrijf omgezet in een vergunningaanvraag op 28 november 2016, gevolgd door een verzoek om de scheepsbouw tot vergunningverlening tijdelijk te gedogen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl