Hoogezand: Gezondheidsvignet voor Van Heemskerckschool

Op donderdag 1 februari om 15.00 uur, zal wethouder Jan Jakob Boersma op het schoolplein van de Van Heemskerckschool in Hoogezand (Jan Huitzingstraat 4, Hoogezand) een bord aan de muur bevestigen dat laat zien dat de school zich officieel een Gezonde School mag noemen.

Structurele gezondheidsbevordering draagt bij aan betere leerprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Daarom is in het najaar van 2016 het project Gezonde School gestart. Het project valt onder het brede gezondheidsprogramma ‘Blijvend gezond en sociaal actief’ dat tot 2020 loopt in Sappemeer, Noorderpark en omgeving.

Naast de Van Heemskerckschool doen ook de Theo Thijssenschool en ’t Heidemeer gemotiveerd mee aan Gezonde School. De laatstgenoemde school, ’t Heidemeer, heeft eind 2017 het vignet Gezonde School gekregen. Het behalen van het vignet is een erkenning voor de school waarmee ze concreet laat zien dat zij de gezondheid van de kinderen, ouders en leerkrachten erg belangrijk vindt en dat ook in de praktijk brengt.

Thema’s
Het project Gezonde School werkt via thema’s aan gezondheidsbevordering van zowel de kinderen en ouders als de leerkrachten. De drie basisscholen kozen de thema’s `Sport en Bewegen` en `Welbevinden en Sociale Veiligheid`. Elke school stelde een gezondheidsplan op met de gekozen thema’s en werkte elk thema uit in vier onderdelen: `signaleren`, `fysieke en sociale omgeving`, `beleid` en `educatie`. Dat laatste onderdeel gaat over de aangeboden lessen en de activiteiten voor het hele schooljaar. De accenten in de aanpak verschillen iets per school.

Het team van de Van Heemskerckschool heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het thema Welbevinden en Sociale Veiligheid. De leerkrachten hebben een KiVa training gevolgd en zijn daarin inmiddels gecertificeerd. In de aanpak ligt de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Beoogd effect is dat de kinderen lekker in hun vel zitten, met respect met elkaar omgaan en stevig in hun schoenen staan.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl